Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại An Giang.
Quản lý các nhóm trẻ gia đình: Đành... buông
Inventor - Thiết kế chi tiết dạng tấm
Công văn 2655/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Dinh dưỡng của vi sinh vật: Yêu cầu dinh dưỡng của vi sinh vật
Công văn 3963/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Quyết định số 6271/QĐ-BGDĐT
ÁO LỤA HÀ ĐÔNG (CÓ NỐT)
Quyết định Số: 11/2010/QĐ-UBND
Cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cấp đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Đề cương môn học tư tưởng HCM
Hướng dẫn cài Pro Engineer wildfire 4.0
Gia hạn giấy phép thực hiện quảng cáo
Inventor - Lắp ráp (Assemblies)
DIỄM XƯA (CÓ NỐT)
Quản lý và lãnh đạo hiệu quả
Công văn 3934/BLĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Công văn 2654/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Dinh dưỡng của vi sinh vật: Phần A. Thiết kế môi trường và kiểm tra các chất dinh dưỡng
Lập trình điều khiển đèn LED1 và LED2 qua các nút nhấn trên giao diện máy tính
Quyết định Số: 12/2010/QĐ-UBND
Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT
Chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài
Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở, trung ương hoặc toàn đạo
bài giảng môn học khí cụ điện, chương 11
Gia hạn giấy phép xây dựng Thông tin Lĩnh vực thống kê:Xây dựng, Kiến trúc,
Đồ gá - Đồ gá kiểm tra
DỪNG BƯỚC GIANG HỒ (CÓ NỐT)
Quản lý “ngân sách gia đình”
dinh dưỡng của vi sinh vật
Công văn 3898/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Công văn 2645/LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Quyết định Số: 15/2010/QĐ-UBND
Thông tư số 43/2010/TT-BGDĐT
ng ký bán cổ phần lần đầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán thuộc thẩm quyền quyết định Uỷ ban nhân dân tỉnh, TP thuộc Trung ương
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 Phần 20
Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở
bài giảng môn học khí cụ điện, chương 12
Công văn 3864/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Inventor - Các phần tử thiết kế (Design Elements)
Siết chặt quản lý trường mầm non tư thục
phân loại vi sinh vật bằng sinh học phân tử (tt)
Công văn 915/QLLĐNN-QLLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 Phần 19
ng ký bán cổ phần lần đầu tại Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Quyết định Số: 16/2010/QĐ-UBND
Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT
Công văn 3859/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
phân loại vi sinh vật bằng sinh học phân tử (tt)
Quyết định Số: 18/2010/QĐ-UBND
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 Phần 18
Cúp C1 Châu Âu Và Những Thống Kê (2010)
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1b P1
Công văn 3845/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Nghị định 141/2005/NĐ-CP của Chính phủ
Quyết định Số: 18/2010/QĐ-UBND
phân loại vi sinh vật bằng sinh học phân tử (tt)
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1b P2
Lịch sử Hip Hop
Công văn 3824/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Đăng ký danh sách kiểm toán viên hành nghề
phân loại vi sinh vật bằng sinh học phân tử (tt)
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 Phần 17
Thông tư 118/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ
Quyết định Số: 19/2010/QĐ-UBND
Quyết định số16/2008/QĐ-BTNMT
Đăng ký dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán (thi lại)
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1b P3
phân loại vi sinh vật bằng sinh học phân tử (tt)
Quyết định 289/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 Phần 16
Inventor - Các quan sát trình diễn (Presentation Views)
bài giảng môn học khí cụ điện, chương 13
phân loại vi sinh vật bằng sinh học phân tử (tt)
Quyết định Số: 20/2010/QĐ-UBND
Công văn 3801/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1b P4
Đăng ký dự thi lấy chứng chỉ hành nghề kế toán (thi lần đầu)
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 Phần 15
Quyết định Số: 21/2010/QĐ-UBND
Công văn 3787/LDTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
phân loại vi sinh vật bằng sinh học phân tử (tt)
Đăng ký dự thi lấy chứng chỉ Kiểm toán viên (thi lại)
Bài thảo luận Triết học Mác - Lênin "Chủ nghĩa tư bản độc quyền là giai đoạn phát triển cao của chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh"
Hướng dẫn sử dụng Photoshop CS5 - Phần 14
Quyết định Số: 23/2010/QĐ-UBND
Đăng ký dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên (thi lần đầu)
Bài giảng Đạo đức 3 bài 1: Kính yêu bác Hồ
Công văn 3767/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Gia hạn sử dụng đất đối với: hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất nông nghiệp.
Biology Science for Life
Mechanical Engineer´s Handbook P74
Thiết kế website bằng phần mềm Adobe Dreamweaver CS5
Quyết định Số: 23/2010/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 16/2008/QĐ-BTNMT
Đăng ký dự thi lấy chứng chỉ Kiểm toán viên đối với người (kể cả người Việt Nam, kế cả người nước ngoài) đã có chứng chỉ kiểm toán viên nước ngoài
Phân loại vi sinh vật bắng sinh học phân tử
Luận văn - ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS) QUẢN LÝ GIÁ ĐẤT PHƯỜNG AN HÒA QUẬN NINH KIỀU THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Đồ trang sức và mỹ phẩm trong tiếng Anh
Đăng ký dự thi lấy chứng chỉ Kiểm toán viên đối với người đã có chứng chỉ hành nghề kế toán
Một số trò chơi sử dụng trong tập huấn Team Building
vi tảo (tt)
Gia hạn thời gian Giấy phép vận tải liên vận Việt Nam – Campuchia hết hạn xuất cảnh
Family
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Website
Các bước làm việc với Keil C
Đăng ký kinh doanh dịch vụ đòi nợ
Vi tảo (part 3)
Gia hạn thời gian sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài
Hiđrocacbon – Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
ĐÊM THẤY TA LÀ THÁC ĐỔ (CÓ NỐT)
Chế tạo Robot
Đăng ký sử dụng đơn vị tiền tệ đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1b P5
Mechanical Engineer´s Handbook P75
Mọi người và các mối quan hệ trong tiếng Anh
Robot tự động
Gia hạn khai thác thủy sản.
Công văn 3762/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
FCE Use of English two teacher's book part 1
Đăng ký tham gia kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1b P6
Quần áo cho hoạt động ngoài trời bằng tiếng Anh
Giải quyết chế độ chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở
Mechanical Engineer´s Handbook P76
báo cáo thực hành cơ công
Giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến xây dựng của công dân.
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ Kiểm toán
Công văn 3707/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
FCE Use of English two teacher's book part 3
Quần áo hàng ngày trong tiếng Anh
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1b P7
Thông tư 13/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương
Ảnh hưởng của sloshing đến ứng suất trong kết cấu khoang chứa trên tàu
Mechanical Engineer´s Handbook P77
Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn DA đầu tư XD cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện DA”) đã ĐK mã số sử dụng NS (quận, huyện, thị xã; xã, phường)
Giải quyết khiếu nại về đất đai.
FCE Use of English two teacher's book part 4
Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT
Quần áo lót và quần áo ngủ bằng tiếng Anh
Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện, thành phố của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo
Mechanical Engineer´s Handbook P78
Kê khai bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án đầu tư xây dựng cơ bản (từ giai đoạn “chuẩn bị đầu tư” sang giai đoạn “thực hiện dự án”) đã đăng ký mã số sử dụng NS (TW)
FCE Use of English two teacher's book part 5
từ vựng tiếng anh sơ cấp -unit 30
Giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.
Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê ở
Mechanical Engineer´s Handbook P79
Kê khai giá lần đầu do sở tài chính tiếp nhận hồ sơ
FCE Use of English two teacher's book part 6
The Dining room
Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền Sở Tài chính.
Công văn 7572/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ
Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình cung cấp dịch vụ Internet
Standard Handbook of Machine Design P1
FCE Use of English two teacher's book part 7
Kiểm tra phương án xử lý các dự án có vướng mắc hoặc không trả được nợ vay (Trường hợp kiến nghị là của Chủ dự án,cơ quan chủ quản dự án)
Từ tiếng Anh trong phòng thí nghiệm khoa học
Công văn 1951/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ
Công văn 3704/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Áp suất do sloshing của chất lỏng liên khoang chúa trên tàu
Quyết định Số: 24/2010/QĐ-UBND
Giải thể Đoàn Luật sư
Công văn 7269/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ
Từ tiếng Anh về Phòng Khách
FCE Use of English two teacher's book part 8
Kiểm tra phương án xử lý các dự án có vướng mắc hoặc không trả được nợ vay (trường hợp là cơ quan cho vay lại
Cấp "Phiếu tiếp nhận hồ sơ Hội thảo giới thiệu thuốc"
Standard Handbook of Machine Design P2
Thông tư liên tịch 115/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính
Giải thể chi nhánh
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1b P8
AutoCAD 3D Tutorials
Công văn 1859/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ
FCE Use of English two teacher's book part 9
Standard Handbook of Machine Design P3
Lập dự toán ngân sách địa phương
Luận văn: "Quá trình Reforming xúc tác"
Thông tư 18/2005/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ
Cấp "Phiếu tiếp nhận Hồ sơ quảng cáo mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người"
Giải thể hoạt động trường mầm non.
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1b P9
Thông tư 97/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính
FCE Use of English two teacher's book part 10
Lập dự toán ngân sách đối với các cơ quan đơn vị ở Trung ương
Quyết định 276/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Standard Handbook of Machine Design P4
Giáo trình Sơ đồ công nghệ và hoạt động của nhà máy lọc điển hình
Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài
Giải thể Hội quần chúng.
Công văn 730/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp
Phân bổ ngân sách trung ương
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1b P10
FCE Use of English two teacher's book part 11
Standard Handbook of Machine Design P5
Công văn 3695/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Mô đun: Thí nghiệm chuyên ngành - Nghề: Sản xuất các sản phẩm lọc dầu
Giải thể Phòng Công chứng
Công văn 7320/BYT-TB-CT của Bộ Y tế
Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám sát thi công
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1b P11
Phê duyệt các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ (viện trợ của phi chính phủ nước ngoài)
FCE Use of English two teacher's book part 2
BÀI TẬP MÔN KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ 2_Nhóm 5
Giáo trình Thực tập vận hành trên hệ thống mô phỏng - Nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu
Từ vựng tiếng Anh trên bãi biển I
Công văn 3692/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Giải thể trường tiểu học.
Quyết định 42/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
Nước uống từ thảo dược (tt)
BÀI TẬP MÔN KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ 2_Nhóm 1
Grammar way three part 39
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1b P12
Luận văn tốt nghiệp "Tổ chức quản lý và hạch toán tiền lương đối với các hoạt động trong công ty TNHH Tiến Minh"
Từ vựng tiếng Anh trên bãi biển II
Quyết định Số: 25/2010/QĐ-UBND
Công văn 3689/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Giải thể Trung tâm Bảo trợ xã hội (công lập)
Công văn 1769/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ
Công văn 7269/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ
Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi bò đực giống trên địa bàn của tỉnh, thành phố quản lý
BÀI TẬP MÔN KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ 2_Nhóm 2
Từ vựng tiếng Anh trong Lớp học
Grammar way three part 1
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1b P13
Một số sự cố thường gặp ở máy tính
Công văn 3657/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Giải thể tổ chức tín dụng
Công văn 7003/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ
BÀI TẬP MÔN KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ 2_Nhóm 3
Từ vựng tiếng Anh trong Lớp học 1
Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi dê đực giống trên địa bàn của tỉnh quản lý
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1b P14
khảo sát thu nhập yêu cầu khách hàng, lên sơ đồ cho hiện trạng
Grammar way three part 2
Công văn 3661/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Công văn 1939/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ
Giải thể trường trung học cơ sở.
Công văn 1742/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ
Standard Handbook of Machine Design P6
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược cổ truyền cho phòng chẩn trị
Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi trâu đực giống
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1b P15
Chứng thực hợp đồng ủy quyền quản lý nhà.
Grammar way three part 3
Công văn 3656/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Thông báo 253/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Nước tương và tương!!!
Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đầu tư
BÀI TẬP MÔN KỸ THUẬT MẠCH ĐIỆN TỬ 2_Nhóm 4
Công văn 1745/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chẩn đoán hình ảnh
Quyết định Số: 34/2010/QĐ-TTg
Chứng thực hợp đồng uỷ quyền, liên quan đến bất động sản.
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1b P16
Grammar way three part 4
Giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo.
Thông báo 286/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Công văn 7120/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ
Standard Handbook of Machine Design P7
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với Nhà hộ sinh
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp)
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 3 P11
Grammar way three part 5
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1b P17
Quyết định 1656/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Da liễu
Chứng thực hợp đồng về nhà ở tại đô thị.
Standard Handbook of Machine Design P8
Thông báo 271/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất
Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư,
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 3 P12
TIỂU LUẬN - THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG MẦM NON
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1b P18
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Mắt
Công văn 7002/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ
Standard Handbook of Machine Design P9
Chứng thực hợp đồng đổi nhà.
Xây dựng và tổ chức các trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng về thế giới động vật cho trẻ mẫu giáo nhì 4-5 tuổi trường mầm non Hoa Mai
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 3 P13
Công văn 1584/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ
Thủ tục về Cấp Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu cơ sở dịch vụ y học cổ truyền không dùng thuốc
Quyết định 269/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1b P19
Standard Handbook of Machine Design P10
Chứng thực văn bản khai nhận di sản thừa kế.
Quyết định 1336/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
BÀI TẬP NGHIỆP VỤ CUỐI KHOÁ TÊN ĐỀ TÀI TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM HÌNH THÀNH NHỮNG BIỂU TƯỢNGVỀ HÌNH KHỐI CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 3 P14
Thủ tục về Cấp Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị
Công văn 3644/LĐTBXH-TL của Bộ lao động Thương binh và Xã hội
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 1b P20
Standard Handbook of Machine Design P11
Đề Tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG VỀ KÍCH THƯỚC VẬT THỂ CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TRONG TRƯỜNG MẦM NON
Thủ tục về Cấp Chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền
Công văn 1525/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ
Chứng thực Văn bản nhận tài sản thừa kế, liên quan đến bất động sản.
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 3 P15
Thông tư số 46/2010/TT-BYT
Tổng hợp khảo sát vật liệu tổ hợp hấp thụ dầu
Công văn 3629/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Standard Handbook of Machine Design P12
Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các khu dân cư do Nhà nước đầu tư.
Cấp Chứng chỉ hành nghề y tư nhân cho cá nhân đăng ký theo hình thức khám chữa bệnh và dịch vụ y tế (trừ hình thức bệnh viện)
Công văn 3628/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Grammar way three part 6
Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế.
Nghị định số 118/2010/NĐ-CP
Tổng hợp về hóa dầu
Công văn 1482/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 3 P16
Quyết định 136/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
Standard Handbook of Machine Design P13
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1(trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1)
Giao đất đối với trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.
Chứng thực Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế
Quyết định số 6921/QĐ-BGDĐT
Grammar way three part 7
Quyết định Số: 433/QĐ-BTTTT
Bản cam kết
Quyết định 123/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
"Thuyết quản lý vợ " của tôi!
Công văn 6882/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ
Standard Handbook of Machine Design P14
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 3 P17
Chứng thực Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, liên quan đến bất động sản.
Nghị định số 115/2010/NĐ-CP
Giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Cấp chứng chỉ Quy hoạch
Lệnh thu ngân sách nhà nước
Grammar way three part 8
Quyết định 3333/QĐ-BYT của Bộ Y tế
Standard Handbook of Machine Design P15
Công văn 6883/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 3 P18
Quyết định số 2343/QĐ-TTg
Đồ án Điện tử công suất: Trình bày về luyện thép và nguyên lý hoạt động của nó
Chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
THÔNG TƯ 02/2010/TT-BTC
Giấy phép xây dựng.
Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn chuẩn bị đầu tư (chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư năm trong kế hoạch vốn đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách tỉnh, thành phố trung ương)
Grammar way three part 9
Chỉ thị 27/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Standard Handbook of Machine Design P16
Quyết định 180/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định Số: 723/QĐ-UBND
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 3 P19
Quyết định số 2342/QĐ-TTg
Chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty trách nhiêm hữu hạn một thành viên
Giấy tiếp nhận Biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
Grammar way three part 10
Bài giảng bệnh cây rừng
Công văn 6671/VPCP-ĐP của Văn phòng Chính phủ
Thông báo 378/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
Standard Handbook of Machine Design P17
THÔNG TƯ 84/2008/TT-BTC
Chuyển giao quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất trong Thi hành án.
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 3 P20
Một số đề thi tham khảo toán lớp 11
Giấy phép khai thác thủy sản
Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư (chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ bản ở giai đoạn thực hiện đầu tư năm trong kế hoạch vốn đầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA được giao hàng năm, thuộc cấp ngân sách quận, huyện, thị xã; cấp ngân sách xã, phường, thị trấn)
Quyết định số 2345/QĐ-TTg
Grammar way three part 11
Quyết định Số: 470/QĐ-BTTTT
Quyết định 1201/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
4 loại vitamin giúp ngăn rụng tóc ở phụ nữ
Thông báo 231/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Standard Handbook of Machine Design P18
Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học
Chuyển giao quyền sở hữu tài sản,quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự.
Phát hành hồ sơ mời thầu
Cấp Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoàiGia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 4 P1
Luận văn: "Quản trị nhân sự tại khách sạn Đông Á"
Quyết định số 2344/QĐ-TTg
Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách quận, huyện, thị xã, cấp ngân sách xã, phường, thị trấn)
Quyết định 1118/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định Số: 523/QĐ-BTTTT
Grammar way three part 12
Standard Handbook of Machine Design P19
Công văn 6485/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ
Mẫu đơn xin nhập học cao học
Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép
Tờ đang ký thuế thu nhập cá nhân
Phê duyệt danh sách chuyển xếp lương, nâng lương và điều chỉnh lương
Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ôtô
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 4 P2
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 2 P1
Thông tư 131/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính
Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các đơn vị dự toán (đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thuộc cấp ngân sách tỉnh)
Thông báo 227/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Standard Handbook of Machine Design P20
Grammar way three part 13
Quyết định Số: 524/QĐ-BTTTT
Tóm tắt Luận án tiến sỹ học " Đánh giá thực trạng rối loạn giọng nói của nữ giáo viên tiểu học thành phố Thái Nguyên và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp "
Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Phê duyệt hồ sơ mời thầu
Chuyển nhượng dự án của tổ chức kinh tế không gắn với việc chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng
Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (Chuyển đổi tổ chức KH&CN công lập để thành lập doanh nghiệp KH&CN)
Thông tư 130/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 4 P3
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 2 P2
DANH MỤC MÃ SỐ NỘI DUNG KINH TẾ
Cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức
Quyết định Số: 525/QĐ-BTTTT
Tóm tắt Luận án tiến sỹ y học " Đánh giá thực trạng rối loạn giọng nói của nữ giáo viên tiểu học thành phố Thái Nguyên và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp "
Standard Handbook of Machine Design P21
Chuyển nhượng dự án gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng
Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (Đối với trường hợp thành lập mới)
Công văn 1625/TTg-VX của Thủ tướng Chính phủ
THÔNG TƯ - Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 2 P3
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 4 P4
Thủ tục về Cấp mới giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại
Quyết định Số: 526/QĐ-BTTTT
Standard Handbook of Machine Design P22
Cấp giấy chứng nhận miễn xử lý vệ sinh tàu thủy
HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 84/2008/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với việc chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thành lập tổ chức kinh tế để tiếp tục triển khai dự án đầu tư được chuyển nhượng, trường hợp thành lập Chi nhánh.
Quyết định 1248/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định Số: 527/QĐ-BTTTT
Thủ tục về Cấp mới giấy phép hành nghề xử lý tiêu hủy chất thải nguy hại
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 2 P4
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 4 P5
Cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách thương binh và trợ cấp thương tật
Standard Handbook of Machine Design P23
Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.
Công văn 2623/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Quyết định Số: 660/QĐ-BTTTT
Chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất (ngoài khu công nghiệp)
Công văn 7941/BKH-KTĐN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cấp mới sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 2 P5
Thông báo 221/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Grammar way three part 14
Tìm hiểu về Tư tưởng HCM
Cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngòai, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trúng đấu giá QSD đất, trúng đấu dự án có dử dụng đất
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 4 P6
Standard Handbook of Machine Design P24
Phê duyệt nội dung trước khi nhập khẩu cho các doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhập khẩu băng, đĩa ca nhạc, sân khấu
Quyết định Số: 702/QĐ-BTTTT
Quyết định 1445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cấp phép chế biến khoáng sản
GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG TINH GIẢN BIÊN CHẾ TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Trường hợp chuyển nhượng hết thửa đất.
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 2 P6
Thông báo 367/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
Grammar way three part 15
Công văn 2547/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận QSD đất trong các trường hợp có kết quả hòa giải thành công về tranh chấp đất đai được UBND có thẩm quyền công nhận
Standard Handbook of Machine Design P25
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành. Đối với dự án quy hoạch; chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án được hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 4 P7
Đề kiểm tra số 2 môn lưu trữ
Công văn 6106/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ
Quyết định Số: 1119/QĐ-NHNN
Cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm cho các doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm
Grammar way three part 16
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 2 P7
Quyết định 1068/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Đối với trường hợp tách thửa đất.
Công văn 2550/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Standard Handbook of Machine Design P26
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp có quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai
Đề kiểm tra số 1 môn lưu trữ
Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành. Đối với dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành.
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 4 P8
Công văn 1562/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ
Luật đầu tư của quốc hội nước cộng hòa XHCN Việt Nam
Quyết định Số: 1191/QĐ-BYT
Cấp phép hoạt động đối với cơ sở bức xạ sử dụng thiết bị X-Quang y tế
Standard Handbook of Machine Design P27
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 2 P8
Công văn 2549/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Quyết định 1048/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh. Đối với trường hợp tách thửa đất.
Phê duyệt Văn bản xin phép làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm đối với các doanh nghiệp không sản xuất hoặc gia công hàng xuất khẩu, bao gồm sản phẩm: dệt, may, da, giày và chế biến thủy sản.
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp có văn bản về việc chia tách QSD đất phù hợp với pháp luật với hộ gia đình hoặc nhóm người có QSD đất chung
Grammar way three part 17
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh, kê biên bán đấu giá QSDĐ)
Công văn 5859/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 4 P9
Thông báo số 191/TB-BGDĐT-ĐTVNN
Cấp phép khai quật khẩn cấp
Standard Handbook of Machine Design P28
Công văn 2548/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động thương binh và Xã hội
Phê duyệt hồ sơ mời thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 2 P9
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
Phê duyệt hồ sơ thiết kế Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thủy sản Cơ quan có
Quyết định 1015/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định 1175/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 4 P10
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được giao lại đất, thuê đất trong khu kinh tế
Thông tư Số: 08/2010/TT-BTTTT
Standard Handbook of Machine Design P29
Phê duyệt HS mời thầu mua sắm TSNN của các ĐVSN công lập, các ĐV không phải là CQHC thuộc thẩm quyền của CQNN (Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP, CQ khác ở TW, Thủ trưởng TC KH & CN công lập
Quyết định 995/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thông tư 78/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ
Chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 2 P10
Thông tư Số: 10/2010/TT-BTTTT
KẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tổ chức là pháp nhân mới
Thông báo 188/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Quyết định 64/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 4 P11
Standard Handbook of Machine Design P30
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc Bộ Tài chính
Thông tư 79/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 2 P11
Chuyển quyền sở hữu xe chuyên dùng có tham gia giao thông sang tỉnh, thành phố khác
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Thông báo 178/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 4 P12
bộ đề trắc nghiệm tài chính tiền tệ
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức thuê lại đất trong khu Công nghiệp
Thông tư 80/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ
Công văn 5444/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ
Grammar way three part 18
Standard Handbook of Machine Design P31
Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính
Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Chuyển trường ra ngoài địa bàn cấp huyện đối với học sinh trung học cơ sở.
Báo cáo: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 2 P12
Thông tư 83/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ
Thông báo 184/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 4 P13
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích an ninh, quốc phòng
Standard Handbook of Machine Design P32
Grammar way three part 19
Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Cơ quan Nhà nước (cấp tỉnh)
Cấp phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (trường hợp không thuộc thầm quyền cấp phép của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch) khi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ủy quyền cho Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 2 P13
Chuyển đổi Bằng máy trưởng hoặc chứng chỉ khả năng chuyên môn máy ttrưởng do các Bộ, ngành của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp sang bằng máy trưởng hạng ba ngành GTVT
Quyết định 1290/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư liên tịch 81/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính
Phê duyệt KH đấu thầu mua sắm TSNN của các ĐVSN công lập, các ĐV không phải là CQHC thuộc thẩm quyền của CQNN (Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP, CQ khác ở TW, Thủ trưởng TC KH & CN công lập)
Standard Handbook of Machine Design P33
Grammar way three part 20
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 4 P14
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp hợp thửa đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài
Cấp phép thi công trên đường bộ đang khai thác là đường địa phương và quốc lộ được uỷ thác quản lý
Thông tư liên tịch 82/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính
Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 2 P14
Công văn 5403/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ
Grammar way three part 21
Standard Handbook of Machine Design P34
Cấp phép thi công đấu nối đường dẫn vào cửa hàng xăng dầu
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 4 P15
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp tách thửa đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài
Quyết định 61/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Grammar way three part 22
Quyết định 202/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 2 P15
Standard Handbook of Machine Design P35
Chuyển đổi công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
Quyết định 883/2008/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 4 P16
KnowHow 2
Thông tư 21/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Grammar way three part 23
Standard Handbook of Machine Design P36
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 2 P16
Cấp phù hiệu “Taxi”
Quyết định 44/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
Kỹ thuật thi công cơ bản_Chương 1: Công tác chuẩn bị
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 4 P17
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất mới cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài
Công văn 2523/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Grammar way three part 24
Standard Handbook of Machine Design P37
Chuyển đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.
Thông báo 161/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 2 P17
Một số công trình kiến trúc cổ
CÁC BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ NHIỆT TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG BÊ TÔNG ĐẦM LĂN
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 4 P18
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất sử dụng cho kinh tế trang trại
Công văn 2493/LĐTBXH/TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Grammar way three part 25
Standard Handbook of Machine Design P38
Công văn 7996/BTC-ĐT của Bộ Tài chính
ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA - CÁC BÀI TOÁN KIM LOẠI PHẢN ỨNG VỚI ACID
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 2 P18
CÔNG NGHỆ BÊ TÔNG ĐẦM LĂN
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 4 P19
Giới thiệu về Android SDK
Quyết định 54/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính
Công văn 5240/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ
Cấp giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ
Công văn 4715/BKH-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA - Các định luật trong hóa học
Grammar way three part 26
Quyết định
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 2 P19
BÀI GIẢNG THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 4 P20
Công văn 1965/BNV-TL của Bộ Nội vụ
Công văn 5103/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ
Công văn 4200/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ
ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA - CÒ phản ứng với dung dịch bazơ
PHẦN II : CÔNG TÁC ĐẤT_CHƯƠNG 6 : KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐẤT
Grammar way three part 27
Quyết định Số: 770/QĐ-UBND
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 2 P20
Quyết định số 56/2010/QĐ-UBND
Quyết định 1202/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Công văn 2439/LĐTBXH/LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Quyết định 11/2008/QĐ-BCT của Bộ Công Thương
ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN ĐẠI SỐ - PHƯƠNG TRÌNH ĐẲNG CẤP
Quy phạm thiết kế bê tông đầm lăn
Grammar way three part 28
Quyết định Số: 1762/QĐ-UBND
Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT
Công văn 1252/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 3 P1
Công văn 2387/LĐTBXH/TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Cấp số tiếp nhận “Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam”
Quyết định 69/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
SỬ DỤNG XI MĂNG ÍT TỎA NHIỆT CHO BÊTÔNG KHỐI LỚN TẠI VIỆT NAM
Grammar way three part 29
ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN ĐẠI SỐ - PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CHỨA CĂN VÀ CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
Thông tư Số: 57/2010/TT-BTC
Thông tư số 37/2010/TT-BGDĐT
Công văn 5045/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ
Công văn 848/QLLĐNN/QLLĐ của Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 3 P2
Thi công công trình thuỷ lợi
Quyết định 594/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cấp Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm thông thường sản xuất trong nước
NGÂN HÀNG CÁC CẤU TRÚC TIẾNG ANH THÔNG DỤNG
Grammar way three part 30
Cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo
ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN ĐẠI SỐ - PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC
Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg
Công văn 2357/LĐTBXH/TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Nghị định 138/2007/NĐ-CP Chính phủ
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 3 P3
Đề tài thực tập về Xưởng điện
THI CÔNG ĐẬP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN ĐỊNH BÌNH KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM
Grammar way three part 31
Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động
Quyết định 553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư 06/2007/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN ĐẠI SỐ - HỆ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
Công văn 2369/LĐTBXH/TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Quyết định số 2336/QĐ-TTg
Phê duyệt KQ mời thầu mua sắm tài sản NN của các ĐVSN công lập, các ĐV không phải là CQHC thuộc thẩm quyền của CQNN (Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP, CQ khác ở TW, Thủ trưởng TC KH&CN công lập
Báo cáo "Kết quả sử dụng phụ gia tro bay trong chế tạo RCC đập Bình Định - Kinh nghiệm rút ra từ thực tế"
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 3 P4
Grammar way three part 32
Giáo trình: Triết học Mác Lênin - GS.TS. Nguyễn Ngọc Long, GS.TS. Nguyễn Hữu Vui
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Quyết định 186/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Công văn 3016/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ
Công văn 1163/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ
Microsoft Age of Empires Expansion Readme File
ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN ĐẠI SỐ - HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
DANH MỤC SÁCH THAM KHẢO CUNG CẤP CHO THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC
Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với tổ chức
Mechanical Engineer´s Handbook P1
Grammar way three part 33
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 3 P5
Công văn 2264/LĐTBXH/TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và công nghệ
Giao trinh Project 2003
Quyết định 540/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Công văn 4704/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ
Grammar way three part 34
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THCS CUNG CẤP SÁCH GIÁO KHOA, SÁCH BÀI TẬP, SÁCH THƯ VIỆN
Read and Write A Letter By English (Phần 3) part 5
ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN ĐẠI SỐ - NHÂN DẠNG TAM GIÁC
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 3 P6
Cấp đổi giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư
Công văn 2873/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ
Công văn 2256/LĐTBXH/LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Câp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác
Bài thu hoạch Đi tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh
Công văn 4492/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ
Grammar way three part 35
Read and Write A Letter By English (Phần 3) part 6
ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA - Muối và phản ứng với muối
MẪU PHIẾU THẨM ĐỊNH HỒ SƠ
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 3 P7
Cấp chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản (thuộc thẩm quyền của Sở nông nghiệp & PTNT)
Công văn 810/QLLĐNN/QLLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Quyết định 54/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Đề tài: Nghiên cứu các tiêu chuẩn của các tổ chức tiêu chuẩn trên thế giới về dịch vụ Ethernet và khuyến nghị áp dụng ở Việt Nam
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị hỏng, bị mất cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý
Grammar way three part 36
Thông tư 05/2007/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Read and Write A Letter By English (Phần 3) part 7
MẪU PHIẾU NHẬN HỒ SƠ ĐÃ HOÀN THIỆN
Phê duyệt phương án cổ phần hoá thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ, cơ quan ngang Bộ
Activity trong Android
Nghị định 94/2005/NĐ-CP của Chính phủ
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 3 P8
Quyết định 37/2007/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ. Thông
Quyết định 55/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở dịch vụ YHCT không dùng thuốc
Grammar way three part 37
4 bí mật công ty không muốn nhân viên biết
Công văn 1738/BNV-TL của Bộ Nội vụ
MẪU PHIẾU ĐỀ NGHỊ SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ
Phê duyệt phương án cổ phần hoá thuộc thẩm quyền quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
BroadcastReceiver
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 3 P9
Công văn 1055/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã
Thông tư 57/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính
MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HƯ HỎNG CỦA TRANG THIẾT BỊ
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT
Grammar way three part 38
8 sai lầm lớn trong marketing
Quy trình cho vay lại từ nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ
Service
Thông tư 02/2007/TT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông
Giáo trình xử lý ảnh y tế Tập 3 P10
Từ vựng tiếng Anh trong văn phòng
Quy trình xét duyệt đề nghị rút vốn ODA
Công văn 1312/LĐTBXH/LĐVL của Bộ Lao Động thương binh và Xã hội
Thông tư 40/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính
Quyết định 130/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Tổng quan mạng máy tính
Bài toán dầm liên tục SAP 2000
Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính
Quyết định 69/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Từ vựng tiếng Anh về âm nhạc, điệu nhảy và rạp hát
Công văn 1313/LĐTBXH/LĐVL của Bộ Lao Động thương binh và Xã hội
Thông tư 04/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
CÁC BÀI TOÁN TÍCH PHÂN LUYỆN THI ĐẠI HỌC
Thông tư 04/2007/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nghị định 39/2003/NĐ-CP của Chính phủ
Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan ngang Bộ
Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình kiểm soát lưu lượng thông tin trao đổi qua hệ thống mạng
Từ vựng tiếng Anh về bản đồ thế giớ
Quyết định 17/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Công văn 1241/LĐTBXH/TL của Bộ Lao Động thương binh và Xã hội
Quyết định 505/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bài tập liên hết hóa học
Thông tư 10/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thông báo 143/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH NS 2
Quyết định 89/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư 02/2000/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Từ vựng tiếng Anh về các công viên lân cận
Nghị định 93/2005/NĐ-CP của Chính phủ
Công văn 1172/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Nghị định 121/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định
Mẫu biên bản nghiệm thu linh kiện phụ tùng trang thiết bị
Thông báo 107/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Bí quyết 5D của người quản lý
Công văn 1208/LĐTBXH/QLLĐNN của Bộ Lao Động thương binh và Xã hội
Giáo án lớp 1
Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ
BÁO CÁO SEMINAR MÔN TÍNH TOÁN LƯỚI
Từ vựng tiếng Anh về các loài cá và bò sát
Thông tư 14/2003/TT-BNV của Bộ Nội vụ
Công văn 984/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ
Công văn 2225/LĐTBXH/TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Công văn 931/BNV/TL của Bộ nội vụ
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thông tư liên tịch 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC của Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính
Mẫu bản danh sách ảnh đăng ký làm thẻ
BỘ ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC CẤP TỐC 2010 - MÔN: HÓA HỌC (ĐỀ SỐ 31)
Quyết định 52/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Read and Write A Letter By English (Phần 3) part 8
Thông tư 09/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Từ vựng tiếng Anh về các loại cây và thực vật
Công văn 1162/LĐTBXH/LĐVL của Bộ Lao Động thương binh và Xã hội
Hệ dầm ghép SAP 2000
Công văn 4023/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ
Công văn 806/QLLDNN/OWC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Thông tư 23/1999/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Bài tập thực hành vẽ biểu đồ
Mẫu đăng ký tham gia giai bóng đá học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc, Cup Milo - 2010
Từ vựng tiếng Anh về các loài chim
Hóa giải mâu thuẫn với đồng nghiệp
Cẩm nang vượt tường lửa - "How to bypass firewall for dummies"
Quyết định 504/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đồ án: thiết kế một mạch đồng hồ số dùng IC74LS90
Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp tỉnh)
Quyết định 234/1999/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ
Công văn 1113/LĐTBXH/LĐVL của Bộ Lao Động thương binh và xã hội
Công văn 2181/LĐTBXH/BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật có vú I
Quyết định 83/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
Quyết định 06/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải
Read and Write A Letter By English (Phần 3) part 9
Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước (cấp Trung ương)
Nghị định 169/1999/NĐ-CP của Chính phủ
Công văn 843/BNV/CCVC của Bộ nội vụ
Quyết định 109/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định 171/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Từ vựng tiếng Anh về các loài động vật có vú II
Hệ khung phẳng SAP2000
Thông tư 28/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước được Quốc hội quyết định chủ trương và cho phép đầu tư, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư
Mechanical Engineer´s Handbook P2
Read and Write A Letter By English (Phần 3) part 10
Chỉ thị 836/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định 1152/2005/QĐ-HĐQG của Hội đồng Quốc gia
Từ vựng tiếng Anh về các loại nhạc cụ
Công văn 784/LĐTBXH/TL của Bộ Lao Động thương binh và Xã hội
Chỉ thị 141/1999/CT-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hiệu chỉnh khung phẳng SAP2000
Sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Quyết định 94/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại
Ferrovit
Từ vựng tiếng Anh về các loại xe tải
Công văn 2060/LĐTBXH/TBLSNCC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Công văn 618/LĐTBXH/PC của Bộ Lao Động thương binh và Xã hội
Tạo chữ ký với flash
Tờ trình đề nghị cho phép đào tạo trình độ Thạc sĩ Tiến sĩ
Khung phức tạp SAP2000
Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của một số nhóm nước
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số
Quyết định 198/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư 03/2005/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Từ vựng tiếng Anh về các môn thể thao cá nhân
Công văn 3509/VPCP-DK của Văn phòng Chính phủ
Thông tư liên tịch Số: 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN
Nhân viên cãi cọ - làm sao đây?
Bài 1: Thiếtkế Báo biểu(Report)
Cách nhận xét biểu đồ Địa lý
Chỉ thị 28/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
MẪU ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP ĐÀO TẠO NGÀNH HOẶC CHUYÊN NGÀNH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của DN bảo hiểm , DN môi giới bảo hiểm trường hợp chuyển nhượng CP, phần vốn góp chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên
Khung không gian SAP2000
Công văn 2001/LĐTBXH/LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Chỉ thị 15/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Từ vựng tiếng Anh về các môn thể thao đồng đội
Bài 2: Xây dựng điềukhiểnbằng Control Wizard
Công văn 598/LĐTBXH/LĐVL của Bộ Lao Động thương binh và Xã hội
Yêu cầu của một nhân viên marketing là gì?
Nghị định 152/1999/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.
Bài trí nội thất tăng không gian cho phòng khách
Từ vựng tiếng Anh về các phương pháp và thuốc điều trị bệnh
Thông tư 63/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính
Công văn 1991/LĐTBXH/ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Hệ dầm giao SAP2000
MẪU NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO
Bài 3: Xây dựng các chức năng cơ bản trên Form
Mechanical Engineer´s Handbook P3
Quyết định 198/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xxa hội
Quyết định 188/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Từ vựng tiếng Anh về chăm sóc răng và khám sức khỏe
Thẩm định phương án giá do Sở Tài chính thực hiện
Cách để phòng ngủ nhỏ không còn chật chội
Công văn 767/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ
Công văn 1961/LĐTBXH/TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Quyết định 199/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Giới Thiệu Về Máy Tiện
Giao diện đồ họa SAP2000
MẪU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Mechanical Engineer´s Handbook P4
Từ vựng tiếng Anh về chữa cháy và giải thoát
Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 15/1999/PL-UBTVQH10
Thẩm tra phương án phân bổ vốn đầu tư (nguồn vốn xây dựng cơ bản) nguồn vốn trái phiếu Chính phủ
Kiến trúc nhà phố ở washington
Công văn 3250/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ
Công văn 45/ATLĐ/CSQP của Bộ Lao Động thương binh và Xã hội
Công văn 1935/LĐTBXH/TL của Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội
Đề tài: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY THỦY SẢN MÊKONG
Thông tư 21/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Chức năng nhập và xuất file trong SAP2000
Thẩm tra phương án phân bổ vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN (Trung ương)
Mechanical Engineer´s Handbook P5
Từ vựng tiếng Anh về chương trình không gian
Sơn tường cho bé bằng hình chủ đề Disney
Công văn 3064/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ
Từ vựng tiếng Anh về côn trùng
Thông tư 20/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Thay đổi nội dung Giấy phép đặt Văn phòng đại diện doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài
LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG NƯỚC DIỆP LỤC CHLOROPHYLL
Chương 1: Đồ gá gia công cơ
TÍNH TOÁN KẾT CẤU BẰNG CHƯƠNG TRÌNH SAP 2000 - GIAO DIỆN ĐỒ HỌA
Mechanical Engineer´s Handbook P6
Thiết kế phòng ăn trong không gian kiến trúc hiện đại
Công văn 673/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ
Từ vựng tiếng Anh về điện tử và nhiếp ảnh
Quyết định 179/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Báo cáo thực tập: Mạch amply
Xích Long Châu-Chương 19
Báo cáo chương 3: Các qui luật địa lý chung của trái đất
Thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng
NGỨA HẬU MÔN
Mechanical Engineer´s Handbook P7
MẪU LÝ LỊCH KHOA HỌC
Công văn 2999/VPCP-DK của Văn phòng Chính phủ
Từ vựng tiếng Anh về động vật tự nhiên
Đề cương: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU/ ĐIỀU TRA TRONG CÔNG TAĆ XA ̃ HÔỊ VÀ CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI
Quyết định 174/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Xích Long Châu-Chương 4
Công văn 695/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về PLC
Quyết định số 67/QĐ-BTTTT
Mechanical Engineer´s Handbook P8
MẪU PHIÊN HỌP THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Kèm theo Thông tư số: 38/2010
Từ vựng tiếng Anh về du thuyền
Bài tập ôn Kỹ thuật lập trình
Công văn 3828/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ
Công văn 2934/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ
Công văn 1943/LĐTBXH/TL của Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội
Quyết định số 65/QĐ - BTTTT
Xích Long Châu-Chương 5
Chương 2: Cảm biến và cơ cấu chấp hành
2.5. Lắp ráp và tạo bản vẽ kỹ thuật
Mẫu tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm cán bộ
Thông tư liên tịch 19/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính
Từ vựng tiếng Anh về Đường Quốc Lộ
Thông tư 20/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
eMarketing eXcellence
Quyết định số 119/QĐ-TTg
Công văn 2861/VPCP-KTTH của Văn phòng Chinh phu
Thông tư 08/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
BÁO CÁO TÓM TẮT NGÀNH GIẤY VIỆT NAM
Nghị định 46/1999/NĐ-CP của Chính phủ
Chương 3: Ngôn ngữ lập trình
Xích Long Châu-Chương 6
Mẫu biên bản hội nghị cán bộ chủ chốt về việc giới thiệu nhân sự đề
Từ vựng tiếng Anh về ghề thủ công
Quyết định số 17/QĐ-BTP
Công văn 1895/LĐTBXH/TL của Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội
Mechanical Engineer´s Handbook P9
Bài tập nguyên hàm tích phân sử dụng công thức
Công văn 1047/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Công văn 2810/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ
Thông báo số 02/TB-BTTTT
Chương 4: Kỹ thuật lập trình
Từ vựng tiếng Anh về hải cảng
Thủ tục cấp giấy phép thành lập Doanh nghiệp thẩm định giá
Quyết định 725/1999/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Mẫu biên bản hội nghị liên tịch về việc giới thiệu nhân sự đề nghị bổ
Xích Long Châu-Chương 7
BÀI TẬP TÍCH PHÂN CÁC HÀM SỐ CÓ MẪU CHỨA TAM THỨC BẬC HAI
Công văn 1848/LĐTBXH của Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội
Mechanical Engineer´s Handbook P10
Công văn 997/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT
Công văn 2663/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ
Từ vựng tiếng Anh về Hàng Không
BÀI BIẾN ĐỔI VÀ ĐỔI BIẾN NÂNG CAO TÍCH PHÂN HÀM PHÂN THỨC HỮU TỈ
Thủ tục đăng ký giá của các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty, Công ty cổ phần, Công ty TNHH có trên 50% vốn sở hữu nhà nước trong vốn điều lệ doanh nghiệp thuộc phạm vi Sở Tài chính
Mẫu phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bổ nhiệm hiệu trưởng
Chương 5: Khái quát mạng PLC
Thông tư 15/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Xích Long Châu-Chương 8
Nghị định 33/2003/NĐ-CP của Chính phủ
Mechanical Engineer´s Handbook P11
Quyết định 138/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Từ vựng tiếng Anh về hệ thống bưu điện của Mỹ
CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TÍCH PHÂN HÀM LƯỢNG GIÁC
Quyết định 54/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa ngoại
Quyết định 708/1999/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Thủ tục điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của Sở Tài chính
Hệ thống mạng PLC - Chương 6: Thiết kế hệ thống mạng PLC (Simatic)
Công văn 1396/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ
Mẫu bản nhận xét, đánh giá đối với người được đề nghị bổ nhiệm (của tập thể lãnh đạo trường/trung tâm)
Phương pháp kaizen
Xích Long Châu-Chương 9
Từ vựng tiếng Anh về lực lượng vũ trang
PHƯƠNG PHÁP LƯỢNG GIÁC HÓA TÍCH PHÂN HÀM VÔ TỈ
Công văn 1746/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Thông tư 14/1999/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
70 câu trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế
Thủ tục hiệp thương giá đề nghị của cả hai bên mua và bên bán (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)
Công văn 591/TTg-DK của Thủ tướng Chính phủ
Công văn 794/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Mechanical Engineer´s Handbook P12
Tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng/ giám đốc;
Từ vựng tiếng Anh về năng Lượng
Quyết định 121/1999/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ
Xích Long Châu-Chương 10
Quyết định 1000/2005/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Tạo đĩa cài windows xp tích hợp driver cho Sata disk ICH9m
Thủ tục hiệp thương giá do bên bán đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính)
Đề cương: Quản trị thương hiệu
Công văn 801/LĐTBXH-TTrCS của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với phòng khám chuyên khoa Tai- MũiHọng
Công văn 2479/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ
Từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp I
Thông tư liên tịch 13/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nghiệp vụ tài chính văn phòng
Thủ tục hiệp thương giá do bên bán đề nghị (đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính)