TAILIEUCHUNG - Dạy trẻ cách tư duy p5

Tham khảo tài liệu 'dạy trẻ cách tư duy p5', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | LÔGIC VÀ NHẬN THỨC Lôì tư duy truyền thống chú trọng nhiều đến sự logic. Điều này không có gì phải ngạc nhiên. Giáo dục tư duy trong trường học là cách giáo dục suy nghĩ phản hồi. Bạn sẽ phản ứng thế nào với nhũng thứ mà bạn thấy trước mắt Tức là thông tin đã được đưa ra. Những phần của bài đô đã được cho sẵn. Bạn vận dụng lôgic để đưa ra câu trả lời. Tư duy phê phán tranh luận và hệ thông đôì đầu phần lón chứ không phải hoàn toàn dựa trên tư duy logic. Logic là kiêu tư duy của các nhà khoa học hoặc một số người khác sử dụng để đưa ra ý tưỏng của họ. Ngay cả khi một đột phá khoa học được hình thành nhờ vào sự linh cảm hoặc may rủi nó cũng luôn được thể hiện như là nó được hình thành dựa trên qui luật lôgic. Nếu không thì những ý tưởng đó sẽ không thể được chấp nhận. Chúng ta cần biết làm thế nào để chúng ta đi đến kết luận vì vậy chúng ta cần biết những lý do hoặc qui luật logic ẩn sau nó. Vì tất cả nhũng lý do này chúng ta đã chú trọng đến tính logic. Bạn thức dậy vào lúc nửa đêm tại một căn -phòng lạ ỏ khách sạn. Bạn muôn đi tới phòng tắm nhưng bạn không thê tìm thấy công tắc đèn. Và bạn nghĩ rằng nếu bạn tự cảm nhận được đường đi bằng cách sờ vào tường bạn sẽ tim ra cửa dẫn vào phòng tắm - hoặc nếu bạn tìm ra một cánh cửa khác có thể sẽ có công tắc điện gần đó. Đây là cách tư duy lôgic thông thường. 134 Nhưng nếu bạn tìm thấy công tắc đèn cạnh giường bạn có lẽ đã tìm ra cách để đi tới phòng tắm mà không cần phải có thêm tư duy lôgic nào khác. Khả năng của bạn đê tìm đường tới phòng tắm tương xứng với sự nhận thức của bạn. Đôi khi chúng ta cần lôgic để hoàn thiện sự nhận thức của chúng ta. Đôi khi sự nhận thức giảm bốt sự cần thiết phải tư duy logic. Nhận thức chính là chúng ta nhìn nhận thế giới xung quanh ta như thê nào Logic là làm thế nào chúng ta có cách vận dụng tot nhất những nhận thức đó. Thường thì nhận thức được biến đổi trở thành hình thái ngôn ngữ hoặc biểu tượng. Sau đó chúng ta sử dụng qui luật logic ngôn ngữ hoặc toán học để đi đến một vài kết

TÀI LIỆU HOT