TAILIEUCHUNG - Dạy trẻ cách tư duy p3

Tham khảo tài liệu 'dạy trẻ cách tư duy p3', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | PHÂN II NGƯỜI THỢ MỘC VÀ NGƯỜI Tư DUY Mẫu mà tôi yêu thích là mẫu so sánh một người tư duy vối một người thợ mộc. Người thợ mộc vừa làm vừa tạo nên sản phẩm. Người thợ mộc làm từng bước từng bưởc. Người thợ mộc xem xét từng chất liệu gỗ- chúng ta sẽ xem xét xem họ làm những gì. Những thao tác cơ bản Những thao tác cơ bản của một người thợ mộc không nhiều và chúng ta có thể tóm tắt chúng thành 3 thao tác sau 1. Cắt 2. Dán 3. Định hình Cắt có nghĩa là tách một phần mà bạn muôn ra khỏi phần còn lại. Tôi sẽ giải thích điều phần này tương ứng với những phần nào của tư duy cụ thể sau sự chắt lọc phân tích trọng tâm chú ý. Dán có nghĩa là đặt những miếng cắt gắn với nhau bằng keo đinh hoặc vít. Những thao tác suy nghĩ tương ứng là liên kết kết nôì chia nhóm thiết kế tổng hợp. Đính hình có nghĩa là sắp xếp để tạo nên một mẫu cụ thể và so sánh với những gì bạn muôn nó trở thành. Trong tư duy điểu này tương ứng với xét đoán so sánh kiểm tra và làm cho phù hợp. 75 Cho dù người thợ mộc chỉ thực hiện một vài thao tác cơ bản tất nhiên là chúng ta còn phải tính đến cả việc khoan và đánh bóng nhưng họ lại tạo ra những sản phẩm phúc tạp và hoàn hảo. Công cụ Trong thực tế người thợ mộc sử dụng các công cụ để tiến hành những thao tác cơ bản. Người thợ mộc không chỉ nói tôi muốn cắt miêhg gỗ này mà anh ta cầm lấy cái cưa và sử dụng cái cưa để làm việc đó. Những công cụ này được phát triển từ nhiều thế kỷ trước đây và được xem như một cách có hiệu quả để thực hiện những thao tác cơ bản. Những công cụ dùng để cắt là cưa đục khoan và máy cắt. Những công cụ dùng để dán là keo búa đinh vít tô vít. Những công cụ để tạo hình là Bào và các mẫu. Theo cách chính xác như vậy chúng ta cũng có những công cụ tư duy. Một trong sô những công cụ này chẳng hạn như PMI sẽ được trình bày trong cuốn sách này. Người thợ mộc hình thành nên các kỹ năng thông qua việc sử dụng các công cụ. Một khí người thợ mộc có được sự khéo léo trong việc sử dụng các cồng cụ anh ta có thể sử dụng chúng theo nhiều cách kết .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    8    0    15-08-2020
16    3    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
32    6    0