TAILIEUCHUNG - Dạy trẻ cách tư duy p9

Tham khảo sách 'dạy trẻ cách tư duy p9', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TỪ NGẪU NHIÊN Phương pháp từ ngẫủ nhiên là một kỹ thuật quan trọng của lối tư duy khác lạ và nó rất dễ sử dụng. Nó được xem như là phương pháp đơn giản nhất trong tất cả các kỹ thuật sáng tạo và nó được mọi người sủ dụng ngày càng rộng rãi để tạo ra những ý tưởng mới ví dụ sản phẩm mới . Tôi đã trình bày kỹ thuật này từ nhiều năm trước đây. Lịch sử của những phát minh và những ý tưởng đã dẫn chứng nhiều ví dụ về những ý tưởng sáng tạo có giá trị dường như được tạo ra từ một việc tình cờ xảy ra giông như việc quả táo rơi xuổng đầu nhà bác học Niutơn và khơi nguồn khái niệm về một lực hấp dẫn . Câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để những sự việc tình cò có thể đem lại một hiệu quả sáng tạo Trong biểu đồ ở trang bên chúng ta nhìn thấy một khuôn mẫu bất đôì xứng thông thường. Nếu chúng ta tiến lên vị trí xuất phát chúng ta không thể tới được đường nhánh Chúng ta có thể sử dụng phương pháp chuyển động khích động để đi tắt tới đường nhánh. Tuy nhiên nếu chúng ta bắt đầu từ một diểm khác được chỉ ra trong hình bên là điểm RW chúng ta có thể có được sự liên kết với đường nhánh. Khi đó con đường trở lại điểm xuất phát là một đưòng thang. Một sự kiện tình cờ có thể tạo ra điểm RW đó. Một sự kiện tình cờ cho phép chúng ta đi vào một khuôn mẫu từ một điểm khác. Điều này mang lại cho chúng ta cái nhìn tức thời hoặc khả năng trực giác hoặc tác dụng kiểu eureka. Chính nhà khoa học Ác-si-mét nhò 253 vào việc xem xét bánh xà phòng hoặc một vật gì đó trong lúc tắm làm đột nhiên hình thành trong ông ý tưởng làm thể để có thể kiểm tra được những chiếc vương miện có được làm bằng vàng thật hay không bằng cách chỉ ra sự khác trong giữa trọng lượng của vương miện trong nước và lúc ở ngoài nước . Thế liệu chúng ta có phải cứ thế ngồi đợi những sự kiện tình cờ để loé lên trong đầu chúng ta ý tưởng mới Liệu chúng ta có phải ngồi dưới gốc cây là đợi táo rơi vào đầu Chúng ta có thể làm vậy. Nhưng chúng ta cũng có thể đứng dậy và rung cây. Chúng ta có thể tự tạo ra những cơ hội ngẫu nhiên cho

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
385    7    0