TAILIEUCHUNG - Dạy trẻ cách tư duy p6

Tham khảo tài liệu 'dạy trẻ cách tư duy p6', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | AGO CHỦ ĐÍCH MỤC TIÊU VÀ MỤC ĐÍCH. Công cụ tư duy này được viết và gọi tắt là AGO. Đây là một công cụ mở rộng nhận thức một công cụ định hướng chú ý AGO liên quan đến thói quen tư duy muốn biết trọng tâm và mục đích của tất cả các hành vi tư duy tại mọi thời điểm. Tuy nhiên AGO đề cập đến mục tiêu hoặc mục đích tổng quát của tư duy hơn là chú trọng tại từng thời điểm. .Anh đã triệu tập cuộc họp này. Và tôi muôn biết mục đích chính xác của hành vi tư duy của chúng ta. Tôi yêu cầu anh thực hiện một AGO. . Chúng ta đã bàn bạc hàng giờ nhưng tôi vẫn không biết chúng ta đang cố gắng đạt được điều gì. Vậy liệu chúng ta có thể thực hienẹ một AGO . Rõ ràng rang AGO của bạn khác vồi AGO của tôi. Tất nhiên là chúng ta phải phân loại chúng cụ thế trưổc khi tiếp tục thảo luận. . Khi anh ấy nhận khoản tiền đó tôi nghĩ anh ấy đã hành động một cách hấp tấp. Đừng cố gắng phân biệt giữa chủ đích mục tiêu và mục đích . Mặc dầu chúng ta có thể phân biệt được nhưng làm như vậy chắng giúp ích gì và có thế khiến chúng ta nhầm lẫn. Mục tiêu suy nghĩ của chúng ta là gì Chúng ta muôh kết thúc suy nghĩ với điều gì Ngay sau khi bại có được quan điểm rõ ràng về kết quả 166 ý tưởng của nỗ lực tư duy của bạn bạn sẽ có được một AGO rõ ràng. . Tôi muôn kết thúc với một giải pháp cho vấn đề những người trẻ tuổi lạm dụng ma túy. . Tôi muốn kết thúc vổi cách để đẩy những kẻ buôn bán ma túy ra khỏi trường học. . Tôi muôn kết thúc với một cách để thuyết phục những người trẻ tuổi ràng ma túy là quá nguy hiểm. Tất cả những mục tiêu trên đều là những mục tiêu cụ thể. Chúng đều xem xét chung một sự việc. Một vấn để to lốn có thể được tách thành những vấn để nhỏ hơn và mỗi vân để nhỏ đó được xem xét như một vấn đề riêng biệt. Những cách xác định mục tiêu thay thế Một AGO được thực hiện với một vấn đề để thảo luận. Một vài người muốn thực hiện một AGO nhưng những người khác lại không thấy thỏa mãn vối cách xác định mục tiêu mà người đó đã gợi ý. Chúng ta nên thực hiện một vài cách xác địch mục tiêu khác .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
238    11    1    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
142    3    0
13    3    0
15    5    0
TÀI LIỆU HOT
4    5    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN