TAILIEUCHUNG - Dạy trẻ cách tư duy p12

Tham khảo sách 'dạy trẻ cách tư duy p12', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | báo nào khác. Bạn có thể thắt báo thành vòng và cho cái gì đó treo trên chiếc vòng tuy nhiên bạn không thể dùng băng dính kẹp ghim hay dây để dán các mẩu báo lại với nhau. Bạn có thể kiểm tra qua trình thực hiện bằng cách xem xem trọng lượng của một chuỗi có thể chịu đựng được nếu được làm bằng các cách khác nhau nhưng cùng chung độ dài là bao nhiêu. Tư duy để làm chuỗi cũng giôhg như tư duy cần thiết để xây tháp hoặc dựng cầu. Tuy nhiên lần này nhiệm vụ thì khác bởi vì đây là vấn đề về độ căng chứ không phải là vấn để về kích cd. Trọng lượng cũng nặng hơn so với những lần trưốc. Cũng giôhg như những bài tập trước bạn nên ghi lại quá trình thực hiện vào cuôh sổ ghi chép. Tranh ảnh và câu chuyện Bài tập này có thể được thực hiện vối một hoặc nhiều vấn để được nêu trên trang báo. Nhiệm vụ là lấy ra một bức tranh hoặc một bức ảnh từ một tờ báo và sau đó ghép chúng với một tiêu đề. Đó có thể là bất cứ tiêu đề nào trừ những tiêu đề đã được gắn tranh minh hoạ. Bạn có thê kết hợp tiêu để với bức tranh một cách nghiêm túc hoặc theo một cách hài ưốc. Nhiệm vụ đặt ra là càng tạo được nhiều sự hài ước càng tốt. Bạn có thể lưu giữ cả một tập tranh và cùng cấc tựa để và sau đó kết hợp chúng theo các cách khác nhau Đây là một bài tập giúp bạn luyện tập khả năng nhận thức sự tưỏng tượng và khả nàng tìm ra các phương án. 352 TRÒ CHƠI Tư DUY MƯỜI PHÚT Bạn có thể thực hiện một cuộc thảo luận trò chuyện hoặc tranh luận. Đây là một trò chơi tư duy dành cho hai người trong mười phút mỗi người sẽ tạo nên nhũng khuôn mẫu tư duy nhất định. Không có kẻ thắng người thua. Cả hai người đều thích thú khi chơi trò chơi một mục nên được ấn định thời gian là một phút. Trò chơi này có thể được chơi theo một cách thoải mái chứ không quấ nghiêm túc. Tuy nhiên trò chơi nên được diễn biến liên tục. Một người được gọi là A người kia gọi là B. A nói ra một từ danh từ động từ hoặc tính từ . B đưa ra nội dung sự sáp đặt vị trí hoặc hoàn cảnh. A từ một từ và một sự sắp đặt tạo ra nhiệm vụ tư duy cụ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
385    7    0