TAILIEUCHUNG - MÔN HỌC VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ KIM LOẠI - PHẦN I: KIM LOẠI HỌC

Mục tiêu: - Biết được tầm quan trọng của kim loại và hợp kim và tính chất chung của chúng. - Nắm vững các tính chất chung, cấu tạo và sự kết tinh của kim loại và hợp kim - Nêu cao ý thức học tập 2. Nội dung chính: Trình bày về các khái niệm cơ bản về kim loại học, các kiểu mạng tinh thể cơ bản, sai lệch trong mạng tinh thể, khái niệm về đơn và đa tinh thể. 3. Các hình thức học tập: - Học lý thuyết trên lớp. 4. Nội dung. | MÔN HỌC VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ KIM LOẠI PHẦN I KIM LOẠI HỌC CHƯƠNG1 CẤU TẠO TINH THỂ 1. Mục tiêu - Biết được tầm quan trọng của kim loại và hợp kim và tính chất chung của chúng. - Nắm vững các tính chất chung cấu tạo và sự kết tinh của kim loại và hợp kim - Nêu cao ý thức học tập 2. Nôi dung chính Trình bày về các khái niệm cơ bản về kim loại học các kiểu mạng tinh thể cơ bản sai lệch trong mạng tinh thể khái niệm về đơn và đa tinh thể. 3. Các hình thức học tập - Học lý thuyết trên lớp. 4. Nôi dung chi tiết BÀI 1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN I. KHÁI NIỆM 1. Khỏi niệm Kim loại là vật thể sáng dẻo có thể rèn luyện được có tính dẫn điện và dẫn nhiệt cao. 2. Cấu tạo Mỗi nguyờn tử kim loại là một hệ thống phức tạp gồm Hạt nhõn cú notron và proton. Các lớp điện tử bao quanh hạt nhân. - Đặc điểm cấu tạo Trong nguyên tử kim loại số điện tử ở lớp ngoài cùng rất ít thường chỉ 1 đến 2 electron. Những điện tử này liên kết yếu với các hạt nhân nên dễ dàng bị bứt ra khỏi nguyên tử để trở thành điện tử tự do cũn nguyờn tử trở thành ion dương. Điện tử tự do quyết định tính chất của kim loại. 1 II. HỢP KIM 1. Khỏi niệm Hợp kim là sản phẩm của sự nấu chảy hay thiờu kết của 2 hay nhiều nguyên tố mà nguyên tố chủ yếu là kim loại để vật liệu mới cú tớnh chất kim loại 2. Cỏc dạng cấu tạo của hợp kim a. Dạng dung dịch rắn Khỏi niệm Dung dịch rắn là pha tinh thể có thành phần thay đổi trong đó các nguyên tử của nguyên tố thứ nhất A vẫn được giữ nguyên kiểu mạng của mỡnh A là nguyờn tố dung mụi nguyờn tố B phõn bố trong mạng tinh thể của A B là nguyờn tố ho à tan . Phõn loại dung dịch rắn - Dung dịch rắn thay thế Là nguyờn tử của nguyờn tố hoà tan B thay thế cho cỏc nguyờn tố dung mụi A ở chớnh cỏc nỳt mạng của A Hỡnh 1 . Hỡnh Theo độ ho à tan chia ra Dung dịch hoà tan vụ hạn Khi chất hoà tan B cú thể hoà tan vào dung mụi A với tỉ lệ bất kỳ. Dung dịch hũa tan cú hạn Nếu lượng ho à tan của B trong A không thể vượt quá một giá trị nhất định nghĩa là sự thay thế chỉ xảy ra ở một tỷ lệ nào đó. Dung

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.