TAILIEUCHUNG - Chương 10: Các phương pháp tính quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tính

Các phương pháp tính quá trình quá độ trong mạch tuyến tính. Tư tưởng chung của phương pháp: mô hình toán học của bài toán quá trình quá độ trong mạch tuyến tính là Hệ phương trình vi phân + sơ kiện. Đối với phương pháp tích phân kinh điển, ta sử dụng nguyên tắc xếp chồng trong mạch tuyến tính đề giải | CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN 1 Chương 10 Các phương pháp tính quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tính. I. Phương pháp tích phân kinh điển. II. Phương pháp tích phân Duyamen và hàm Green. III. Phương pháp toán tử Laplace. Cơ sở kỹ thuật điện 1 - Nguyễn Việt Sơn - 2010 1 Chương 10 Các phương pháp tính quá trình quá độ trong mạch tuyến tính hệ số hằng BÁCH KHOA Tư tưởng chung của phương pháp Mô hình toán học của bài toán quá trình quá độ trong mạch tuyến tính là Hệ phương trình vi phân sơ kiện. Đối với phương pháp tích phân kinh điển ta sử dụng nguyên tắc xếp chồng trong mạch tuyến tính để giải. I. Phương pháp tích phân kinh điển. . Nội dung phương pháp Tìm nghiệm của quá trình quá độ xqđ t dưới dạng xếp chồng nghiệm của quá trình xác lập xxl t và nghiệm của quá trình tự do xtd t . Ý nghĩa Nghiệm xác lập xx t J về mặt vật lý Xqd t Xxl t Xtd t o Nghiệm xác lập được tìm ở chế độ mới sau khi đóng cắt khóa K . o Nghiệm xác lập được nguồn kích thích của mạch duy trì - quy luật biến thiên của nó đặc trưng cho quy luật biến thiên của nguồn. Cơ sở kỹ thuật điện 1 - Nguyễn Việt Sơn - 2010 2 Chương 10 Các phương pháp tính quá trình quá độ trong mạch tuyến tính hệ số hằng . Nội dung phương pháp. Ý nghĩa Xqd t Xxl Xtd t Nghiệm xác lập xx t J về mặt toán học o Nghiệm xác lập là nghiệm riêng của phương trình vi phân có vế phải là kích thích của mạch - ta đã biết cách tính nghiệm xác lập khi kích thích của mạch là nguồn hằng nguồn điều hòa hay nguồn chu kỳ. Nghiệm tự do xtd t J về mặt vật lý o Nghiệm tự do không được nguồn duy trì. o Nghiệm tự do tồn tại trong mạch là do quá trình đóng cắt khóa K làm thay đổi kết cấu hay thông số của mạch. J về mặt toán học J Nghiệm tự do là nghiệm riêng của phương trình vi phân thuần nhất phương trình vi phân có vế phải bằng 0 Cơ sở kỹ thuật điện 1 - Nguyễn Việt Sơn - 2010

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.