TAILIEUCHUNG - Giáo trình Văn hóa kinh doanh - PGS.TS. Dương Thị Liễu

Giáo trình Văn hóa kinh doanh nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức chung về văn hóa kinh doanh và những kỹ năng cần thiết để tổ chức, ứng dụng và phát triển các kiến thức về văn hóa kinh doanh trong hoạt động kinh tế kinh doanh. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BỘ MÔN VĂN HÓA KINH DOANH Chủ biên . Dương Thị Liễu Giáo trình TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Quốc DÂN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Bộ MÔN VẢN HÓA KINH DOANH Chủ biên Dương Thị Liễu GIÁO TRÌNH VẢN HÓA KINH DOANH NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI - 2011 TẬP THỂ TÁC GIÀ Chủ biên Dương Thị Liễu Tham gia biên soạn. TS. Trương Thị Nam Thắng TS. Nguyễn Thi Ngọc Anh ThS. Phạm Hương Thảo ThS. Trần Đức Dũng ThS. Nguyễn Thu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.