TAILIEUCHUNG - Ebook Facts and Figures – Basic reading practice: Phần 1 – Đặng Tuấn Anh (Dịch)

Phần 1 cuốn sách "Facts and Figures – Basic reading practice" hướng dẫn người đọc các bài ôn tập và luyện thi Anh văn có kèm theo lời giải, các đề thi mẫu ở trình độ A ở các kỳ thi tiếng Anh. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn đang học và ôn thi tiếng Anh dùng làm tư liệu ôn tập và nghiên cứu. để nắm bắt nội dung chi tiết. | PATRICIA ACKERT Dịch và chú giải ĐẶNG TUẤN ANH FACTS and FIGURES AN ESL EFLREADER Basic Reading Comprehension DÙNG ĐỂ LUYỆN THI CHÚNG CHỈ A QUỐC GIA PHIÊN ÂM TỪ MỚI VÀ ĐỀ THI A MẪU KÉM ĐÁP ÁN VÀ CHÚ GIẢI NHÀ XUẤT BẢN TRẺ - 1995 FACTS AND FIGURES Basic Reading Practice Patricia Ackert Center for English as a Second Language University of Arizona illustrated by Patrica Phelan Eisenberg Prepared by Đặng Tuan Anh NEWBURY HOUSE PUBLISHERS Cambridge A division of Harper Row Publishers Inc. New York Philadelphia San Francisco Washington London Mexico City Sao Paulo Singapore Sydney Library of Congress Cataioging-in-Publication Data Aekcrt. Patricia. F jcLk and figures. I. English language - Text-books for foreign speakers. I Title. PEI 1986 . 4 86-15427 ISBN 0-88377-312-0 Cover by MGT Designs Bookdesign by Christy Rosso NEWBURY HOUSE PUBLISHERS A division of Harper Row Publishers. Jnc. language Science language Teaching Language learning CAMBRIDGE MASSACHUSETTS Copyright 1986 by Newbury House Publishers A division of Harper Row Publishers Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical including photocopying recording or by any information storage and retrieval system without permission in writing from the .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.