TAILIEUCHUNG - Một Case Về Hematology (1)

Có độc giả yêu cầu viết tiếp về các cases trên trại bệnh . Thật sự thì ngày nào cũng đều có nhiều cases khá khó, nhưng quá bận, không còn thì giờ để viết ra . Có nhiều cases không ai biết chữa như thế nào nữa . Vậy để đáp lại thịnh tình, xin viết ra một case sau đây, cũng dễ thôi . Tối thứ bảy vưà qua, có một consultation về máu như sau: Bnhân 75 tuổi, đàn bà, caucasian, được gửi xuống khu Khẩn cấp vì mới tìm ra có cục huyết ở phổi. | Một Case Về Hematology 1 Có độc giả yêu cầu viết tiếp về các cases trên trại bệnh . Thật sự thì ngày nào cũng đều có nhiều cases khá khó nhưng quá bận không còn thì giờ để viết ra . Có nhiều cases không ai biết chữa như thế nào nữa . Vậy để đáp lại thịnh tình xin viết ra một case sau đây cũng dễ thôi . Tối thứ bảy vưà qua có một consultation về máu như sau Bnhân 75 tuổi đàn bà caucasian được gửi xuống khu Khẩn cấp vì mới tìm ra có cục huyết ở phổi Pulmonary emboli do CAT Angiogram. Bnhân này cách đây hai tuần vừa mổ sọ tìm thấy ung thư chuyển di đến thùy chẩm occipital area . Bnhân hiện không có triệu chứng của phù não brain edema và hiện nay không uống steroids. Bnhân đã có hẹn để đến khám với medical oncologist tuần tới nhưng chưa kịp đến thì đã tìm ra pulmonary emboli như đã nói trên. Hai năm truớc đây đã cắt bỏ thận bên phải right nephrectomy vì ung thư thận renal cell carcinoma . Ung thư thận này tìm ra vì bnhân lúc đó thấy nước đái hồng hồng và thử nghiệm nước đái cho thấy đái ra máu hematuria và phát hiện được ung thư thận như đã nói trên. Trong hai năm trời sau đó không có bằng chứng bên giường bệnh gì cả là ung thư đang tái phát clinically NED - NED no evidence of disease . Nhưng cách đây 4 tuần bnhân than không nhìn thấy rõ ở nửa ngoài của thị truờng mắt trái. MRI của não sau đó phát hiện ung thư tại thùy chẩm và chuyên viên giải phẫu thần kinh đã mổ não như nói trên. BS chuyên viên nội thương internist tại khu Khẩn cấp hỏi ý kiến bạn nên chữa pulmonary emboli như thế nào Bnhân hiện không có triệu chứng gì cả không khó thở nhịp thở 16 lần phút nhịp tim 62 lần phút nhiệt độ bình thuờng độ bão hoà oxygen trong máu 95 khi thở không khí bình thuờng room air . Bnhân nói chuyện bình thường speech fluent không yếu hoặc sưng phù tay chân no significant weakness and no swelling of the extremities chỉ than mắt trái vẫn hơi mờ nhưng đã khá hơn. CAT scan cuả não ngay tối hôm đó chỉ xác nhận tình trạng đã mổ não S P-operatively không có chảy máu không có phù não không

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.