TAILIEUCHUNG - Đóng mới oto 8 chỗ ngồi part 9

Một mô tơ (động cơ điện) cao tốc có kích thước nhỏ gọn, sinh ra mô men xoắn lớn hơn loại thông thường, nếu ó cùng kích thước và khối lượng. -Các bánh răng giảm tốc: bánh răng chủ động, các bánh răng phụ để giảm tốc độ mô tơ khoảng 3 đến 4 lần và truyền mô men đến bánh răng khởi động. -Một ly hợp khởi động (khớp truyền lực ) loại cơ khí cưỡng bức kiểu bi đũa(mỗi rãnh đặt 2 bi đũa). | 110 270 GHI CHÚ KỶ THUẬT 1. Ghế phụ được nhập theo phương thức CKD lắp ráp lên xe tại SAGACO. 2. Ghế phụ có thể điều chình được theo phương dọc và góc nghiêng đệm tựa lưng và có lắp đầu 320 500 07 06 05 04 03 02 01 xoay thân ghế Kỷ hiộu lé xoay ghế Muối bạt cách nhiệt Bát lật ghế_ Thanh trược láp trèn dế ghế Ghế tài xế__ Tên Gọi 01 ÕT 01 01 Õ2 02 01 CT3 CT3 CT3 K g ĐỐNG MÔI XE ỎTỎ 08 CHỖ NGÓI 2 Nhãn hiệu MEFA 5 - LAVI-304N SỊg Sỏ tài liệu Chữ Ký Ngày BẢN VẼ CHI TIẾT CT3 Vật liệu Chấn u Ghi chú 555-2003-TK 00 07 001 Chức danh Thiết Kế Người Vẽ Kiém tra Duyệt Họ và Tên Ngố Xuân Quang Lè Hổng Thanh Nguyỗn Văn Chữ Ký Ngày 07 2004 07 2004 07 2004 GHẾ PHỤ LÁI Khổi lượng 1 10 Tỷ lệ SỐ loại SAGACO I Tờ SỐ 19 SỐ tở 28 CÒNG TYÔTỎSÀi GÒN SAGACO Tole sàn 1 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.