TAILIEUCHUNG - Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Cách mạng mùa thu

Để phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ, tháng 3-1953, Tô Vĩnh Diện và đồn đội kéo pháo ra đến đoạn Dốc Chuối. Lúc đó dây tời chính bị đứt, pháolao nhanh và khó điều khiển, bất chấp nguy hiểm, anh lấy thân mình chèn vào bánh Pháo, nhờ đó anh em kềm giữ pháo dừng laị . Tô Vĩnh Diện hy sinh. | Môn Lịch Sử Lớp 5 CáCH MạNG MùA THU Trường tiểu học Tân Tiến Năm học 2011 - 2012 Made by:: Tạ Xuân Sinh – Sinhdaphu@ - Email:xuansinhta124@ Tân tiến Made by: Tạ Xuân Sịnh-sinhdaphu@ Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự Giáo viên: Ngô Thị Hạnh CÁCH MẠNG MÙA THU Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Kiểm tra bài cũ: Thuật lại cuộc khởi nghĩa ngày 12 tháng 9 năm 1930 ở Nghệ An? Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Kiểm tra bài cũ: Cuộc biểu tình ngày 12 tháng 9 năm 1930 đã cho thấy tinh thần đấu tranh của nhân dân Nghệ An- Hà Tĩnh như thế nào? Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: Tháng 3 năm 1945 diễn ra sự kiện gì? Nhật hất cẳng Pháp dành quyền đô hộ nước ta. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: Giữa tháng 8 năm 1945 diễn ra sự kiện gì? Quân phiệt Nhật ở châu á đầu hàng quân Đồng Minh không điều kiện. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: Đảng ta xác định đây là thời cơ như thế nào? Đây là thời cơ ngàn năm có một và quyết định ra lệnh toàn dân khởi nghĩa. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: Theo em vì sao Đảng ta lại xác định đây là thời cơ có một cho cách mạng Việt Nam? Vì tháng 8 năm 1945 quân Nhật ở Châu á đã đầu hàng quân Đồng Minh không điều kiện, thế và lực của chúng suy giảm đi rất nhiều. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: - Cuối năm 1940, quõn Nhật kộo vào xõm lược nước ta. - Thỏng 3 – 1945, Nhật đảo chớnh Phỏp, giành quyền đụ hộ nước ta. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: - Giữa thỏng 8 – 1945, Nhật đầu hàng Đồng minh, chớp thời cơ Đảng và Bỏc Hồ ra lệnh toàn dõn khởi nghĩa. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.