TAILIEUCHUNG - Dạy trẻ cách tư duy p10

Tham khảo sách 'dạy trẻ cách tư duy p10', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TO LOPOSO GO Đây là một cấu trúc tư duy mục đích tổng quát năm giai đoạn đơn giản. Cấu trúc hoặc khung này có thê áp dụng trong hầu hết các tinh huống tư duy. Mỗi một bước của câu trúc này đều dùng một âm tiết để đại diện. Cả năm âm tiết đểu gồm một phụ âm và theo sau là âm O . Đây là một cấu trúc rất dễ nhớ. Ngoài ra cấu trúc cũng được thể hiện thông qua một khung xem hình giúp chúng ta thực hiện từng bước theo thứ tự và rất dễ nhớ. Giờ chúng ta xem xét từng bưóc của cấu trúc. TO Chúng ta sẽ đi đến đâu Chúng ta đang hướng tới điều gì Mục tiêu là gì Đích của chúng ta là gì Chúng ta muốn kết thúc với điều gì Trọng tâm là gì Xác định vàn đề và các phương án thay thế. Sử dụng công cụ AGO đê xác định mục tiêu. Sử dụng chiếc mũ xanh đê xác định vị trí chúng ta muôn đến. Âm tiết TO chỉ ra mục tiêu cụ thể của tư duy của chúng ta. Tại giai đoạn này chúng ta cần xác định rất rõ ràng điểu mà chúng ta đang cố gắng làm. Nếu chúng ta chỉ đưa ra ý tưởng mơ hồ hoặc tổng quát của tư duy thôi thì chưa đầy đủ. ChÚQg ta phải nêu ra mục tiêu cụ thể. 281 Chúng ta không nên thực hiện bước đầu tiên này một cách vội vàng. Chúng ta nên cố gắng kết thúc giai đoạn này với một nhận định rõ ràng. . mục đích tư duy của chúng ta là tìm ra cách tôt hơn để giải quyết tình hình rác thải sinh hoạt. Chúng ta muôn kết thúc với một đề xuất cụ thể và một kế hoạch để thực hiện đề xuất này. . mục đích tư duy của chúng ta là đi đến thỏa thuận về phần việc nhà mà anh đảm nhận. Chúng ta muôh kết thúc với sự thỏa thuận xem-anh sẽ giúp những việc nhà gì. 282 .mục đích của chúng ta là quyết định xem chúng ta sẽ quyết định tuyển dụng ai trong người này. Chúng ta muôn kết thúc với một lựa chọn cụ thể trong hai người. LO LO chính là từ look - tìm kiếm nhìn ngắm trong Anh ngữ cô thường được dùng nhiều trong các bài thánh ca. ơ giai đoạn này chúng ta sẽ xem xét các khía cạnh Chúng ta đang có những gì Thực tế ỏ đây là gì Chúng ta có những thông tin gì Chúng ta không có những thông tin gì Mủ trắng tư duy. Sử dụng CAF

TÀI LIỆU HOT