TAILIEUCHUNG - Dạy trẻ cách tư duy p4

Tham khảo tài liệu 'dạy trẻ cách tư duy p4', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | MŨ ĐEN VÀ MŨ VÀNG Cả mũ vàng và mũ đen đều ỉà chiếc mũ biểu đạt sự xét đoán. Khi sử dụng chiếc mũ đen chúng ta quan tâm đến sự thật và sự phù hợp. Khi sử dụng mù vàng chúng ta quan tâm đến ích lợi. cả hai luồng tư duy mũ đen và mũ đỏ đều là những tư duy lôgic. Bạn cần đưa ra nhũng lý do đủ sức thuyết phục cho những gì bạn trình bày. nếu không có lý do bạn cần sử dụng chiếc mũ đỏ bởi vì một lời khẳng định không kèm theo lý do đó chính là một cảm giác hoặc linh cảm. Mũ đen Hãy nghĩ đến một vị thẩm phán nghiêm khắc hãy nghĩ đến người nào đó thường cho bạn điểm xấu khi bạn làm sai điều gì. Chiếc mũ đen là chiếc mũ thường được sử dụng nhiều nhất. Theo một sô nghĩa nào đó chiếc mũ đen cũng ỉà chiếc mũ giá trị nhất. Chiếc mũ đen ngăn cản không cho chúng ta mắc lỗi hay làm những điểu vớ vẩn. Chiếc mũ đen quan tâm đến sự thực và tính xác thực. Chiếc mũ đen ỉà chiếc mũ của lốì tư duy phê phán liệu điểu đó có đúng không . Khi sử dụng chiếc mũ đen những câu hỏi thường gặp là 1. Liệu nó có là sự thật không 2. liệu nó có phù hợp không 3. liệu nó sẽ hoạt động tôt không 4. những nguy hiểm và vấn đề ỏ đây là gì 102 Liệu nó có là sự thật không Chiếc mũ đen phán xét sự xác thực của một lời tuyên bô hoặc một nhận định. Liệu nó có phù hợp vói sự việc hay không Chiếc mũ đen cũng phán xét sự xác thực của những lý do. Liệu kết luận của bạn được đưa ra có dựa trên những chứng cứ xác thực hay không Liệu bạn có mắc lỗi gì không Liệu bạn có chứng minh được tuyên bô của bạn Chiếc mũ đen tìm kiếm điều gì thực sự và đúng đắn thông qua việc chỉ ra nhũng thiếu sót. Liệu nó có phù hợp không Liệu để xuất này có phù hợp với kinh nghiệm của chúng ta Liệu đề xuất này có phù hợp vối hệ thống mà chúng ta đang xem xét Hệ thống ỏ đây bao gồm những thủ tục của quá trình to chức những luật lệ những qui tắc những tập quán xã hội. Liệu đề xuất này có phù hợp vói mục tiêu kế hoạch hoặc chính sách của chúng ta Liệu đề xuất này có phù hợp với giá trị của chúng ta tiêu chí đạo đức và những gì chúng ta cho là đúng

TÀI LIỆU HOT