TAILIEUCHUNG - Vật lý hạt cơ bản (1)

Tài liệu Vật lý hạt cơ bản cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về lịch sử hạt cơ bản, phân loại hạt cơ bản, các đặc trưng của hạt cơ bản, mẫu quark, tương tác của các hạt cơ bản, máy gia tốc và phương pháp ghi nhận các hạt cơ bản. | VẬT LÝ HẠT CƠ BẢN 1. Lịch sử hạt cơ bản - Khái niệm hạt cơ bản là gì Khái niêm hạt cơ bản còn gọi là hạt sơ cấp liên quan đến tính rời rạc trong cấu trúc vật chất ở mức độ vi mô có thể nói là thang bậc tiếp theo sau chuỗi các đối tượng phân tử nguyên tử hạt nhân. Thật ra tên gọi của hạt cơ bản ngày nay đã không được hiểu theo nghĩa đen của từ đó mà chỉ còn mang tính lịch sử. Do kích thước của đối tượng nghiên cứu cũng như do điều kiện năng lượng để tiến hành nghiên cứu môn vật lý hạt cơ bản còn được gọi là vật lý năng lượng cao hay vật lý dưới hạt nhân subnuclear . Năng lượng đặc trưng hiện nay là Gigaelectron-volt GeV 109eV tương ứng với khoảng cách 10-14cm 10-1fermi. Trong tương lai không xa năng lượng sẽ được nâng lên cỡ TeV 103GeV. Để so sánh ta hãy nhớ lại năng lượng liên kết trong hạt nhân nguyên tử chỉ vào cỡ 8MeV . ĐN Các hạt vi mô hay vi hạt những hạt có kích thước vào cỡ kích thước hạt nhân trở xuống như photon y electron e pozitron e proton p neutron n neutrino v . Khi khảo sát quá trình biến đổi của những hạt đó ta tạm thời không xét đến cấu tạo bên trong của chúng. Các vi hạt đó được gọi là các hạt cơ bản. PĩCỈDH Nsuíon - Sự xuất hiện của các hạt cơ bản mới. Hạt cơ bản đầu tiên được tìm thấy là electron e- Thomson 1897 sau khi nghiên cứu kĩ tính chất của tia âm cực. Thomson đã khẳng định rằng tia này chính là chùm các hạt mang điện tích âm giống nhau - đó là các hạt e-. Trước đó vào năm 1900 Planck khi nghiên cứu hiện tượng bức xạ của vật đen tuyệt đối đã đưa ra khái niệm lượng tử ánh sáng sau này được gọi là photon y và vào năm 1905 Einstein đã vận dụng khái niệm này và giải thích thành công hiệu ứng quang điện. Thí nghiệm trực tiếp chứng tỏ sự tồn tại của photon đã được tiến hành bởi Millikan vào những năm 1912-1915 và Compton vào năm 1922. Năm 1911 Rutherford đã khám phá ra hạt nhân nguyên tử và sau đó năm 1919 đã tìm thấy trong thành phần hạt nhân có hạt proton p với khối lượng bằng 1840 lần khối lượng electron và điện tích dương về mặt trị

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.