TAILIEUCHUNG - Dạy trẻ cách tư duy p8

Tham khảo sách 'dạy trẻ cách tư duy p8', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tư DUY KHÁC LA Liệu sáng tạo có phải là một khả nàng thần bí mà chỉ một sô ít người có được . Liệu tư duy sáng tạo có phải là một bộ phận của kỹ năng tư duy và vì thế có thể có được kỹ năng đó nhờ vào việc học và phát triển nó Sáng tạo Từ sáng tạo trong tiếng Anh có nghĩa là làm điều gì đó hoặc mang lại điều gì đó. Những thứ được làm là mới bởi vì nó chưa có trước đây. Nhưng cũng có thể nó không chứa đựng một ý tưởng mới. Tôi thích gọi kiểu tư duy này là kiểu tư duy xây dựng . Nghệ thuật Từ sáng tạo có nghĩa rất rộng và bao gồm cả nghệ thuật bởi vì trong nghệ thuật rất nhiều thứ mới được tạo ra. Nghệ thuật bao gồm sức mạnh của sự biểu đạt tình cảm và nhiều thứ khác. Một vài nghệ sỹ trong lĩnh vực âm nhạc thiết kế kiến trúc kịch. đã nói với tôi rằng họ đã sử dụng các phương pháp của tôi nhưng tôi không khẳng định rằng các phương pháp của mình chỉ về sự sáng tạo trong nghệ thuật. Thiên tài tôi không đảm bảo ràng có khiến mọi người trở thành thiên tài. Cấp độ sáng tạo của một thiên tài thực tế phụ thuộc vào một số phẩm chất đặc biệt chẳng hạn khả nàng tưởng tượng . Tuy nhiên nhiều thiên tài đã sử dụng các phương pháp tương đôi giống với kiểu tư duy mới lạ. Chang hạn như Anhxtanh đã thực hiện các thí nghiệm tưởng tượng giống như tư duy khiêu khích của lối tư duy khác lạ. Thay đổi ý tưởng và nhận thức Tôi đặc biệt quan tâm 228 tới khả nâng thay đổi ý tưởng và nhận thức. Đây cũng chính là mục tiêu của tư duy khác lạ. Nếu tư duy khác lạ thực chất là một kỹ năng tất cả mọi người có thể có được kỹ năng tư duy mới lạ nếu mọi người nỗ lực. Bất cứ với một kỹ năng nào chúng ta sẽ trở nên thành thục hơn nếu chúng tá cố gắng hơn Qua nhiều năm rất nhiều người vốn là những người sáng tạo và đã giành được nhiều thành công nhờ sự sáng tạo đã nói với tôi rằng lối tư duy khác lạ giúp ích cho họ rất nhiều. Sự hỉnh thành. Tôi phát minh ra thuật ngữ tư duy khác lạ vào năm 1969. Và ngày nay thuật ngữ này đã trỏ thành một bộ phận của Anh ngữ và là một mục từ trong cuổh từ điển Oxford. Đôi .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    9    0    13-08-2020
25    4    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
385    8    0