TAILIEUCHUNG - Dạy trẻ cách tư duy p11

Tham khảo sách 'dạy trẻ cách tư duy p11', kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | QUYẾT ĐỊNH VÀ LựA CHỌN Chúng ta hãy xem xét 3 khả nàng có thể xảy ra dưới đây trong thực tế Tôi không có ý tưởng gì vể việc phải làm gì. Chỉ có một cách để thực hiện. Có một vài phương án có thể tôi nên chọn phương án nào Nếu bạn không có ý tưởng rằng cần phải làm gì có thể bạn cần thêm thông tin. Tâ t nhiên là luôn có một cách để làm những gì bạn muôh làm và nếu bạn tìm ra nó bạn có thể sử dụng nó. Có thể bạn cần sử dụng một vài kỹ thuật giải quyết vấn để. Có thể bạn cần sử dụng tư duy sáng tạo và tư duy khác lạ để tạo ra một vài ý tưởng mới. Nếu chỉ có một cách để thực hiện bạn có thể phải theo cách đó. Nhưng trước khi làm như vậy sẽ hữu ích hơn nếu bạn xem liệu có cách thực hiện nào khác không. Đôi khi bạn nghĩ chỉ có một cách để thực hiện bởi vì đó là tất cả những gì bạn có thể tim. Như thế tình huôhg này trỏ về vối tình huống đầu tiên làm như thế nào để tôi có thể tìm ra cách thực hiện hành động khác Nếu bạn thành công trong việc tìm ra cách hành động khác lúc này bạn có được các phương án và tình huống trở thành tình huống thứ ba làm thế nào để tôi lựa chọn phương án Hầu như mọi tình huống tư duy trong cuộc sống hàng ngày đều kết thúc vói một sô các phương án thực hiện. Bạn phải đưa ra sự lựa chọn. Bạn phải chọn lựa giữa các phương án. Đó chính là lý do tại sao phần này lại trỏ thành phần chính SQU cùng được trình bày trong cuốh 324 sách này. Khác với việc phải lựa chọn các phương án trong việc giải quyết vấn đề lập kế hoạch thiết kế. Đây là nhũng tình huống đòi hỏi trực tiếp các lựa chọn và quyết định. Liệu tôi có muốn đi tới bũa tiệc này Liệu tôi có nên kết hôn với anh ta Liệu tôi có nên mua món đồ đó Chúng ta sẽ đi nghỉ ồ đâu Liệu tôi có nhận công việc này Tôi sẽ lựa chọn nghề nghiệp gì Liệu tôi có nên sa thải trự lý của tôi Tôi sẽ bầu cử cho ai Tôi sẽ lựa chọn cách điều trị nào Liệu bạn có muốn ca mô này Cảm xúc Rút cuộc thì mọi quyết định và lựa chọn đều do cảm xúc quyết định. Nói chung thì chúng ta không cảm thấy rằng đây là một cách tốt để đưa ra quyết

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    4    0    10-08-2020
50    3    0    10-08-2020
35    6    0    10-08-2020
7    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
385    8    0