TAILIEUCHUNG - Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 - Bài 7

Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 - Bài 7: Tối ưu hóa cách quản lý các Layer (tiếp theo) | Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 - Bài 7 Tố i ưu hóa cách quản lý các Layer tiếp theo TTO - 8. Di chuyển cho các Motion Tween lệch pha nhau. Bấm chuột vào motion tween của layer U Giữ chuột và kéo toàn bộ motion tween này sang phải cho đến khi thấy keyframe đầu xuất hiện dưới frame số 5 thì nhả chuột ra Bấm chuột vào vùng motion tween của layer Ổ Giữ chuột và kéo toàn bộ motion tween này sang phải cho đến khi thấy keyframe đầu xuất hiện dưới frame số 10 thì nhả chuột ra. Thực hiện tương tự cho các motion tween còn lại để các motion tween lệch pha nhau 5 frame. Bạn thu được kết quả như sau Học Adobe Flash CS4 căn bản Motion tween cuối cùng ở layer E kết thúc ở frame 74. Bạn sẽ bổ sung thêm frame vào toàn bộ các layer để sau khi hiệu ứng kết thúc kết quả sẽ dừng lại 2 giây để người xem thưởng thức tác phẩm của bạn. Bấm chọn frame 122 của layer E Giữ phím Shift và bấm chọn vào frame 122 của layer T toàn bộ các layer khác cũng được chọn Bấm phím tắt F5 để bổ sung frame vào cho các layer Học Adobe Flash CS4 căn bản 9. Tạo folder chứa các layer. Với cách thực hiện như trên bạn dễ dàng kiểm soát được nội dung của các layer. Bạn có thể quản lý hiệu quả hơn nữa bằng cách tạo folder chứa các layer này. Bấm chọn layer T trên cùng của Timeline Bấm vào nút New Folder trên Timeline để tạo mới một folder Một folder được tạo ra với tên mặc định là Folder 1