TAILIEUCHUNG - Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 – Bài 3

Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 – Bài 3 Phương pháp Motion Tween TTO - Trong bài này bạn sẽ thực hành tạo ảnh động (animation) theo phương pháp motion tween kết hợp với mask layer để cho dòng chữ xuất hiện dần theo từng ký tự. | Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 - Bài 3 Phương pháp Motion Tween TTO - Trong bài này bạn sẽ thực hành tạo ảnh động animation theo phương pháp motion tween kết hợp với mask layer để cho dòng chữ TUỔI TRẺ ONLINE xuất hiện dần theo từng ký tự. Các bước thực hành như sau 1. Chuyển về vùng làm việc mặc định Bạn bấm chọn vùng Essentials để chọn lại vùng làm việc mặc định của Flash tiếp đến bấm chọn Reset Essentials để khôi phục vùng làm việc mặc định này và bắt đầu vào bài thực hành 2. Xem bài thực hành 1 về vùng làm việc 2. Tạo mới một flash document. Xem bài thực hành 1 về tạo một flash document 3. Lưu một flash document. Xem bài thực hành 1 về lưu một flash document Chọn folder FLASH CS4 ONLINE sau đó lưu file này lại với tên 002 motion 4. Sử dụng Text Tool để viết một đoạn text. . Bấm chọn vào Text Tool trên thanh công cụ bên phải Học Adobe Flash CS4 căn bản . Nhấp chuột vào chỗ trên Property Inspector . Đổi số 12 thành 50 rồi nhấn phím ENTER để chấp nhận giá trị mới Hoc Adobe Flash CS4 can ban . Bam chuôt vào Stage và gô vào dong chtt TUOI TRE ONLINE