TAILIEUCHUNG - Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 – Bài 2 - Tạo ảnh động theo phương pháp Frame-By-Frame (phần 2)

Flash CS4 – Bài 2 - Tạo ảnh động theo phương pháp Frame-By-Frame (phần 2) TTO - Phần hướng dẫn tạo ảnh động và làm quen với các công cụ của Adobe Flash CS4 tiếp theo. Tạo ảnh động theo phương pháp Frame-By-Frame (phần 1) | Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 - Bài 2 - Tạo ảnh động theo phương pháp Frame-By-Frame phần 2 TTO - Phần hướng dẫn tạo ảnh động và làm quen với các công cụ của Adobe Flash CS4 tiếp theo. Tạo ảnh động theo phương pháp Frame-By-Frame phần 1 7. Sử dụng Selection Tool để chọn một hoặc nhiều ký tự trên stage Bấm chọn Selection Tool trên thanh công cụ bên phải Bấm chọn keyframe 1 trên Timeline Kéo rê chuột từ góc trên bên phải chữ TUỔI TRẺ ONLINE xuống góc dưới bên trái chừa chữ T lại Học Adobe Flash CS4 căn bản Khi nhả chuột ra bạn thấy các ký tự được chọn trừ ký tự T đầu câu 8. Xóa một đối tượng khỏi Stage. Bấm phím Delete để xóa các ký tự được chọn trên Stage chỉ còn một ký tự T Bấm chọn keyframe 2 trên Timeline Kéo rê chuột từ góc trên bên phải chữ TUỔI TRẺ ONLINE xuống góc dưới bên trái chừa chữ TU lại Học Adobe Flash CS4 căn bản Khi nhả chuột ra bạn thấy các ký tự được chọn trừ 2 ký tự TU Bấm phím Delete để xóa các ký tự được chọn trên Stage chỉ còn hai ký tự TU Thực hiện thao tác chọn keyframe chọn các ký tự và xóa tương tự như các bước nêu trên cho các frame còn lại cho đến frame 15 bạn thu được nội dung tại các keyframe như sau Tại keyframe số 3 Tại keyframe số

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    15    0    28-01-2021