TAILIEUCHUNG - Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 – Bài 4 - Tạo ảnh động theo phương pháp Shape Twee

Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 – Bài 4 - Tạo ảnh động theo phương pháp Shape Tween TTO - Trong bài này, bạn sẽ thực hành tạo ảnh động (animation) theo phương pháp shape tween kết hợp với import file để tạo đàn chim bay qua bầu trời. | Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 - Bài 4 - Tạo ảnh động theo phương pháp Shape Tween TTO - Trong bài này bạn sẽ thực hành tạo ảnh động animation theo phương pháp shape tween kết hợp với import file để tạo đàn chim bay qua bầu trời. Các bước thực hành như sau 1. Chuyển về vùng làm việc mặc định Bạn bấm chọn vùng Essentials để chọn lại vùng làm việc mặc định của Flash tiếp đến bấm chọn Reset Essentials để khôi phục vùng làm việc mặc định này và bắt đầu vào bài thực hành 3. Xem bài thực hành 1 về vùng làm việc 2. Tạo mới một flash document. Xem bài thực hành 1 về tạo một flash document 3. Lưu một flash document. Xem bài thực hành 1 về lưu một flash document Chọn folder FLASH CS4 ONLINE sau đó lưu file này lại với tên 003 shape Phải chuột Save File as để tải file 4. Sử dụng Line Tool để vẽ một đường thẳng . Bấm chọn Line Tool trên thanh công cụ bên phải Học Adobe Flash CS4 căn bản . Lúc này chuột biến thành dấu . Đưa chuột vào góc trên bên phải giữ phím Shift và kéo chuột sang phải một đoạn khoảng 1cm xem thêm phần Tìm hiểu về Line Tool ở cuối bài . . Nhả chuột ra thu được một đường thẳng nằm ngang màu đen như sau . Bấm chọn Selection Tool trên thanh công cụ bên phải Học Adobe Flash CS4 căn bản . Bấm chọn đường thẳng vừa vẽ đường thẳng biến thành đường có chấm li ti . Chọn Modify Convert to Symbol từ menu Hoặc bấm phím tắt F8 để chuyển đường thẳng sang symbol Hộp thoại Convert to Symbol xuất hiện. Tên mặc định cho Symbol là Symbol 1 Bạn sửa tên là chim chọn Type mặc định là Movie Clip và bấm OK để đóng hộp thoại lại