TAILIEUCHUNG - Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 – bài 7 - Tạo bản preview cho custom presets

Bài 7 - Tạo bản preview cho custom presets TTO - Trong bài trước bạn đã tạo được một custom preset. Tuy nhiên, custom preset của bạn chưa có bản Preview và bạn nhìn thấy dòng chữ Preview not available trong khung Preview. Trong bài này, bạn sẽ thực hành tạo một bản Preview cho custom preset của bạn | Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 - bài 7 - Tạo bản preview cho custom presets TTO - Trong bài trước bạn đã tạo được một custom preset. Tuy nhiên custom preset của bạn chưa có bản Preview và bạn nhìn thấy dòng chữ Preview not available trong khung Preview. Trong bài này bạn sẽ thực hành tạo một bản Preview cho custom preset của bạn. Các bước thực hành như sau 1. Chuyển về vùng làm việc mặc định. Bạn bấm chọn vùng Essentials để chọn lại vùng làm việc mặc định của Flash tiếp đến bấm chọn Reset Essentials để khôi phục vùng làm việc mặc định này và bắt đầu vào bài thực hành 7. Xem bài thực hành 1 về vùng làm việc 2. Tạo mới một flash document. Xem bài thực hành 1 về tạo một flash document 3. Lưu một flash document. Xem bài thực hành 1 về lưu một flash document Chọn folder FLASH CS4 ONLINE sau đó lưu file này lại với tên 007 custom . có thể tải về bằng cách phải chuột lên liên kết chọn Save target as 4. Sử dụng Text Tool để viết một đoạn text. . Bấm chọn vào Text Tool trên thanh công cụ bên phải Học Adobe Flash CS4 căn bản 100 ESSENTIALS p PROPERTIES JJBRARY L Document 001J rame_by_frame 5Ç- PUBLISH Player Flash Player 10 Script Actionscript Class Profile Default - Text Tool T AIR Settings V PROPERTIES FPS . Nhấp chuột vào chỗ trên Property Inspector Học Adobe Flash CS4 căn bản . Đổi số 12 thành 100 rồi nhấn phím ENTER để chấp nhận giá trị mới . Bấm chuột vào khoảng giữa bên trái Stage và gỏ vào chữ F

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG