TAILIEUCHUNG - QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

Module này nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia cố vấn ở các nước đang phát triển xác định các biện pháp tốt nhất để giảm ô nhiễm không khí khi thông tin bị hạn chế. Tài liệu được biên soạn dựa trên kiến thức thu thập từ các quốc gia trên thế giới nhằm cung cấp lời khuyên thiết thực cho các nước đang phát triển khi xây dựng tiêu chuẩn chất lượng không khí mang tính bắt buộc về mặt pháp lý cũng như thiết kế các kế hoạch làm sạch không. | Ban 44 Nguồn Nước Năng Lượng Giao Thông QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ Module 5a Giao thông bền vững Giáo trình cho những nhà hoạch định chính sách tại các thành phố đang phát triển. Transport Policy Advisory Services On behalf of Federal Ministry for Economic Cooperation and Development TÔNG QUAN VÊ GIẢO TRÌNH Giao thông bền vững Giáo trình cho những nhà hoạch định chính sách tại các thành phố đang phát triển. Nội dung giáo trình Giáo trình Giao thông Đô Thị Bền vững đề cập đến những điểm mấu chốt trong khung chính sách về giao thông bền vững ở một thành phố đang phát triển. Giáo trình bao gồm hơn 30 module được liệt kê ở những trang sau đồng thời đi kèm một loạt các tài liệu dùng cho mục đích đào tạo và nghiên cứu lưu trữ tại địa chỉ http và http cho người dùng ở Trung Quốc . Đối tượng sử dụng Giáo trình dành cho các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia tư vấn tại các thành phố đang phát triển. Đối tượng sử dụng được phản ánh rõ nét trong nội dung giáo trình đặc biệt khi tài liệu cung cấp các công cụ chính sách phù hợp với đặc điểm tình hình của nhiều nước đang phát triển. Bên cạnh đó giáo trình cũng rất hữu ích cho công tác giáo dục ví dụ ở các trường đại học . Phương pháp sử dụng Giáo trình có thể được sử dụng dưới nhiều hình thức. Các module trong tài liệu dành cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết vấn đề phát triển giao thông đô thị. Bên cạnh đó các tổ chức giáo dục có thể dễ dàng chỉnh sửa nội dung cho phù hợp với các khóa đào tạo ngắn hạn hoặc dùng làm tài liệu hướng dẫn thiết kế một khóa học hoặc các chương trình đào tạo khác trong lĩnh vực giao thông đô thị. GTZ đã và dang nỗ lực phát triển thêm các chương trình đào tạo dành cho từng module cụ thể trong giáo trình. Độc giả có thể tham khảo các tài liệu đó từ tháng Mười năm 2004 tại địa chỉ http .org hoặc http Một số đặc trưng quan trọng Những nét đặc trưng quan trọng của giáo trình bao gồm Định hướng thiết thực tập trung đưa vào những ví dụ tốt nhất .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.