TAILIEUCHUNG - Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 – Bài 5 - sử dụng Motion Presets để tạo ảnh động (tiếp theo)

Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 – Bài 5 - sử dụng Motion Presets để tạo ảnh động (tiếp theo) | Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 - Bài 5 - sử dụng Motion Presets để tạo ảnh động tiếp theo TTO - Lưu kết quả thành Motion Preset. Rê chuột vào khu vực Motion tween của Layer 2 bấm phím phải chuột cho xuất hiện menu ngữ cảnh và chọn Save as Motion Preset. Remove Tween 3D Tween Convert to Frame by Frame Animation Save as Motion Pieset. Insert Frame Remove Frames Insert Keyframe Clear Keyframe View Keyframes Cut Frames Copy Frames Clear Frames Select All Frames Copy Motion Copy Motion as AcbonScript . Paste Motion Ở hộp thoại Save Preset As gõ my motion vào ô Preset name và bấm OK Học Adobe Flash CS4 căn bản Bấm chuột vào hình tam giác màu xám trước folder Default Presets để đóng folder này lại. Bạn sẽ thấy my motion nằm trong Custom Presets folder 8. Sử dụng Custom Presets để áp dụng cho các ký tự còn lại. Bấm chọn keyframe 1 của layer 1 Rê chuột kéo thanh trượt phía dưới Stage sang phải để nhìn thấy toàn bộ Stage Hoc Adobe Flash CS4 can ban Ket qua thu dtftfc nhtf sau Bam chuôt ra vùng xám de bó chon. Bam chuôt chon lai kÿ ttf U

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    55    1    22-01-2021