TAILIEUCHUNG - Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 – Bài 6

Flash CS4 – Bài 6 - điều chỉnh Motion Path TTO - Trong bài này, bạn sẽ điều chỉnh đường bay của chim ở bài thực hành 3 bằng cách điều chỉnh hoặc thay mới motion path. | Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 - Bài 6 - điều chỉnh Motion Path TTO - Trong bài này bạn sẽ điều chỉnh đường bay của chim ở bài thực hành 3 bằng cách điều chỉnh hoặc thay mới motion path. Các bước thực hành như sau 1. Chuyển về vùng làm việc mặc định Bạn bấm chọn vùng Essentials để chọn lại vùng làm việc mặc định của Flash tiếp đến bấm chọn Reset Essentials để khôi phục vùng làm việc mặc định này và bắt đầu vào bài thực hành 4 xem bài thực hành 1 về vùng làm việc . 2. Mở một flash document Bạn mở lại file 003 shape đã thực hiện ở bài thực hành 3 phải chuột vào liên kết vào chọn Save target as để lưu tập tin . Chọn File Open từ menu Di chuyển đến folder FLASH CS4 ONLINE chọn file 003 shape và bấm nút Open. Học Adobe Flash CS4 căn bản Bạn thu được kết quả như sau 3. Lưu một flash document Chọn File Save as từ menu 2L File Edit View Insert Modify 003_ New. Ctrl N ctrl o Open. ỉ Browse in Bridge Ctrl Alt O Open Recent Close ctrl w Close All Ctrl Alt W Save and Compact ctrl s 1 Save As. ctrl shift s Save as Template. Checkin. Chọn folder FLASH CS4 ONLINE sau đó lưu file này lại với tên 004 motion . 4. Điều chỉnh motion path . Rê chuột vào con chim phía dưới cho đến khi phía dưới chuột xuất hiện hình mũi tên bốn chiều. Học Adobe Flash CS4 căn bản . Bấm chọn con chim. Lúc này đường thẳng nối từ vị trí đầu đến vị trí cuối của chim xuất hiện. Đường này gọi là motion path của motion tween trong Flash CS4. . Đưa chuột vào giữa motion path cho đến khi xuất hiện đường cong phía dưới .