TAILIEUCHUNG - Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 – Bài 4

Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 – Bài 4 - Tạo ảnh động theo phương pháp Shape Tween (tiếp theo) | Học Adobe Flash CS4 căn bản Flash CS4 - Bài 4 - Tạo ảnh động theo phương pháp Shape Tween tiếp theo TTO - 5. Tạo motion tween cho chim bay. . Bấm chọn và kéo Symbol chim xuống góc dưới bên trái . Bấm phím phải chuột và chọn Create Motion Tween từ menu ngữ cảnh Học Adobe Flash CS4 căn bản Create Motion Tween k 1 Create Shape Twe k1 Cut Copy Paste ĨV Copy Motion Copy Motion as ActionScript . Paste Motion Paste Motion Special. 1 Sa ve as Motion Preset. 1 TIMELir Select All Deselect All 1 uE Free Transform Arrange Break Apart Distribute to Layers Motion Path Edit Trong khu vực frame của Timeline Flash đã tự động bổ sung thêm số frame thành 24 frame mặc định cho motion tween hoàn thành trong một giây - theo mặc định Flash CS4 thiết lập tốc độ 24 fps . Đồng thời Playhead được di chuyển đến frame số 24. Bên cạnh đó bạn còn thấy các frame từ 1 - 24 đã được đổi sang màu xanh nhạt đặc trưng của motion tween của Flash CS4. . Bấm chọn và kéo symbol chim lên góc trên bên phải Học Adobe Flash CS4 căn bản Khi nhả chuột ra Flash tự động tạo thêm một đường thẳng nối từ góc dưới bên trái lên góc trên bên phải với các dấu chấm ở giữa mỗi dấu chấm là một frame của motion tween. Ngoài ra Flash cũng thêm một key frame vào timeline hiển thị bằng một hình thoi màu .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    16    0    01-03-2021