TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC 2009 – THPT ĐÔNG SƠN 1 – LẦN 2 – MÔN TOÁN

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học 2009 – thpt đông sơn 1 – lần 2 – môn toán', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 1 KÌ THI KSCL TRƯỚC TưyỂN SINH NẢM 2009 LAN 2 MÔN THI TOÁN Thời gian 180 phút không kể thời gian giao đề Đề thi gồm 02 trang PHAN CHƯNG CHO TAT CẢ CÁC THÍ SINH 7 điểm Câu I 2 điểm . . . 2X-3 Cho hàm số y - X - 2 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số. 2. Cho M là điểm bất kì trên C . Tiếp tuyến của C tại M cắt các đường tiệm cận của C tại A và B. Gọi I là giao điểm của các đường tiệm cận. Tìm toạ độ điểm M sao cho đường tròn ngoại tiếp tam giác IAB có diện tích nhỏ nhất. Câu II 2 điểm X j 21 n X I 1. Giải phương trình 1 sin sin X - cos sin X 2cos I - I 2 2 V 4 2 . . . _ 1 I 2. Giải bất phương trình log2 4X -4x 1 -2x 2 - x 2 log1I -X I 2 V 2 Câu m 1 điểm Tính tích phân I í I .InX 3X2 lnX Idx IV XV 1 ln X Câu IV 1 điểm Cho hình chóp có AB AC a. BC 2. SA aJ3 Sab Sac 300. Tính thể tích khối chóp . 3 Câu V 1 điểm Cho a b c là ba số dương thoả mãn a b c ỹ. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu 1 . 1 . 1 thức P . _ 3 a 3b V b 3c V c 3a PHÂN RIÊNG 3 điểm Thi sinh chỉ được làm một trong hai phần Phần 1 hoặc phần 2 PHAN 1 Theo chương trình Chuẩn Câu Via 2 điểm 1. Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy cho cho hai đường thẳng d1 2x - y 5 0. d2 3x 6y - 7 0. Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm P 2 -1 sao cho đường thẳng đó cắt hai đường thẳng d1 và d2 tạo ra một tam giác cân có đỉnh là giao điểm của hai đường thẳng d1 d2. 2. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz cho 4 điểm A 1 -1 2 B 1 3 2 C 4 3 2 D 4 -1 2 và mặt phẳng P có phương trình x y z - 2 0. Gọi A là hình chiêú của A lên mặt phẳng Oxy. Gọi S là mặt cầu đi qua 4 điểm A B C D. Xác định toạ độ tâm và bán kính của đường tròn C là giao của P và S . Câu VIIa 1 điểm Tìm số nguyên dương n biết 2C22n 1 - 1 . -1 kk k - 1 2k-2CỊn 1 . -2n 2n 1 22n-1 C22nn Ỉ -40200 PHAN 2 Theo chương trình Nâng cao Câu VIb 2 điểm x y 1. Trong mặt phang với hệ trục toạ độ Oxy cho Hypebol H có phương trình - - - 1 . 16 9 Viết phương trình chính tắc của elip E có tiêu điểm trùng với tiêu điểm của H

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.