TAILIEUCHUNG - Tự học Adobe Flash CS4 cơ bản Flash CS4 - Bài 9

Học Adobe Flash CS4 cơ bản Flash CS4 - Bài 9: Tạo trò chơi bóng bàn đơn giản | Học Adobe Flash CS4 cơ bản Flash CS4 - Bài 9 Tạo trị chơi bĩng bàn đơn giản TTO - Trong bài này bạn sẽ sử dụng motion tween để tạo một trị chơi bĩng bàn đơn giản. Các bước thực hành như sau 1. Chuyển về vùng làm việc mặc định. Bạn bấm chọn vùng Essentials để chọn lại vùng làm việc mặc định của Flash tiếp đến bấm chọn Reset Essentials để khơi phục vùng làm việc mặc định này và bắt đầu vào bài thực hành 9. Xem bài thực hành 1 về vùng làm việc 2. Tạo mới một flash document. Xem bài thực hành 1 về tạo một flash document 3. Lưu một flash document. Xem bài thực hành 1 về lưu một flash document Chọn folder FLASH CS4 ONLINE sau đĩ lưu file này lại với tên 009 4. Import hình vẽ guide để làm đường dẫn cho motion tween. . Chọn File Import Import to Stage. từ menu . Trong hộp thoại Import trỏ đến file và bấm nút Open file được đính kèm theo bài cĩ kích cỡ 550x400 pixel để sử dụng Hoc Adobe Flash CS4 co ban Ban thu dtftfc hinh cua các dầng dan giúp ban tao motion tween cho qua bĩng và hai cây vat sau này Phân tích h inh ve Học Adobe Flash CS4 cơ bản Trong hình vẽ trên hai đường thẳng đứng màu đỏ tượng trưng cho ranh giới di chuyển của quả bĩng. Quả bĩng chỉ được chạm vào hai đường này chớ khơng được vượt qua. Đường màu xanh thể hiện đường đi của quả bĩng. Theo đường này quả bĩng di chuyển từ vị trí 1 đến vị trí 2 3 4 và trở về vị trí 5 trong đĩ vị trí 1 và 5 trùng nhau. Đường màu đen bên trái thể hiện đường đi của vợt trái vợt trái di chuyển từ vị trí 1 đến vị trí hai để đĩn quả bĩng và trở về vị trí 3 trong đĩ vị trí 1 và 3 trùng nhau. Đường màu đen bên phải thể hiện đường đi của vợt phải vợt phải di chuyển từ vị trí 1 đến vị trí hai để đĩn quả bĩng kế đến di chuyển tiếp đến vị trí 3 quay lại vị trí 4 để đĩn quả bĩng và trở về vị trí 5 trong đĩ vị trí 1 và 5 trùng nhau. Như vậy quả bĩng và vợt phải sử dụng 5 keyframe vợt trái sử dụng 3 keyframe. 5. Tạo motion tween cho quả bĩng. . Bấm đúp vào Layer 1 để đổi tên thành Guide . Bấm .