TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - LUYỆN GÕ CÁC KÍ HIỆU

Học sinh biết đặt tay đúng, gõ đúng quy tắc các ngón tay với các phím có kí hiệu, gõ xong phải đa các ngón tay về vị trí ban đầu. -Rèn kĩ năng gõ đúng các phím ở hàng phím kí hiệu, cách ngồi đúng t thế cho học sinh. - Giáo dục ý thức học tốt môn học. | LUYỆN GÕ CÁC KÍ HIỆU I Yêu cầu -Học sinh biết đặt tay đúng gõ đúng quy tắc các ngón tay với các phím có kí hiệu gõ xong phải đa các ngón tay về vị trí ban đầu. -Rèn kĩ năng gõ đúng các phím ở hàng phím kí hiệu cách ngồi đúng t thế cho học sinh. - Giáo dục ý thức học tốt môn học. II Chuẩn bị Phòng máy phần mềm luyện gõ 10 ngón. III Lên lớp 1. Kiểm tra 4 phút Gọi HS nêu quy tắc gõ các phím ở hàng phím số 2. Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài. b-Nội dung bài Phơng pháp TG Nội dung -GV làm mẫu cho HS quan sát -Hớng dẫn HS thực hành -Chia nhóm cho HS thực hành. 1- Start Programs Microsoft Word. 2- Microsoft Word-- Soạn thảo. 3- My computer C tro choi Touch -- ấn phím Enter -- ấn phím F1 -- ấn phím Enter -- ấn phím F2 để chọn bài có các phím kí hiệu -- -GV quan sát giúp đỡ HS yếu ấn các phím có mầu vàng Lu ý Nếu gõ sai máy sẽ báo lỗi và có tiếng tít . Thực hành gõ các kí hiệu - A _ @ Thoát máy File Exit. Hoặc đa trỏ chuột vào dấu x trên góc phải màn hình. Start Shut down OK. 3-Củng cố - dặn dò - Gọi HS nhắc lại cách gõ các phím kí hiệu và quy tắc gõ. - Hớng dẫn HS về tập gõ. Tuần 6 ÔN TẬP LUYÊN GÕ CÁC CHỮ HOA BẰNG PHÍM SHIFT I Yêu cầu -Rèn kĩ năng gõ đúng các phím và kĩ năng gõ chữ hoa bằng phím SHIFT cách ngồi đúng t thế cho học sinh. - Giáo dục ý thức học tốt môn học. II Chuẩn bị Phòng máy phần mềm luyện gõ 10 ngón. Phần mềm soạn thảo văn bản. III Lên lớp tra 4 phút Gọi HS nêu quy tăc gõ các phím kí hiệu mới 30 phút a- Giới thiệu bài. Phơng pháp TG Nội dung GV cho HS nêu quy tăc gõ chữ thờng - HS nêu quy tăc gõ chữ hoa -GV làm mẫu cho HS quan sát -Hớng dẫn HS thực hành -Chia nhóm cho HS thực hành. -GV quan sát giúp đỡ HS - Quy tăc gõ Giữ Shift và gõ đồng thời phím chữ ta đợc chữ hoa. VD Giữ Shift và gõ phím chữ h ta đợc chữ H. Lu ý tay trái giữ Shift thì tay phải gõ chữ và ng-ợc lại . Hai ngón cái dùng đê gõ phím dấu cách. Thực hành 1- Start Programs Microsoft Word. 2- Microsoft Word-- Soạn thảo. 3- My computer C tro choi Touch -- ấn phím Enter -- ấn phím F1