TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - LÀM QUEN VỚI: PHẦN MỀM SOẠN THẢO

Trang bị cho học sinh các kỹ năng soạn thảo, chọn Font chữ, định dạng trang và in để viết một câu chuyện - Kỹ năng: luyện kỹ nằng bàn phím, chuột, các thao tác văn phòng -Giáo dục: HS tìm hiểu đời sống, cách ứng xử trong xã hội - Yêu môn học. | LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM SOẠN THẢO Microsoft Word CÁCH KHỞI ĐỘNG VÀ ĐÓNG CHƠNG TRÌNH Microsoft Word I- Yêu cầu - Trang bị cho học sinh các kỹ năng soạn thảo chọn Font chữ định dạng trang và in để viết một câu chuyện - Kỹ năng luyện kỹ nằng bàn phím chuột các thao tác văn phòng -Giáo dục HS tìm hiểu đời sống cách ứng xử trong xã hội - Yêu môn học. II- Chuẩn bị - Phòng máy phần mềm cài đặt sẵn Offic 2000. III- Lên lớp 1- Kiểm tra 4 phút Bài học giờ trứơc. 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài 3. Bài mới Giáo viên Giới thiệu và hớng dẫn Khởi động chơng trình Microsoft Word Nháy vào biểu tợng Word màu xanh ở góc phải phía trên. hoặc nháy vào ì síart Programs Microsoft Word nháy chuột màn hình sẽ xuất hiện 1 - Thực đơn 2- Thanh công cụ 3- Nút cực tiểu phóng to đóng cửa sổ 4 -Thanh cuốn dọc 5 - Thanh cuốn ngang 6- Thanh trạng thái 7-Thanh công cụ vẽ 8- Thực đơn dọc 9- Thớc ngang 10-Thớc dọc 11- Nút Start 4. Học sinh thực hành 15 - Khởi động chơng trình Word. Tham khảo giaodiện màn hình - Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh 5. Củng cố dặn dò 3 - Nhận xét giờ học chuấn bị bài giờ .