TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - KHAI THÁC PHẦN MỀM HỌC TẬP

Tham khảo tài liệu 'tin học lớp 4 - khai thác phần mềm học tập', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | KHAI THÁC PHẦN MỀM HỌC TẬP THỰC HÀNH MỞ RỘNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI RÈN LUYỆN Thực hành Mở rộng một số trò chơi rèn luy I- Yêu cầu - Học sinh sủ dụng đợc các phần mềm học tập nhằm nâng cao hứng thú học sử dụng một số phần mền trò chơi nh phơng tiện giải trí và tìm hiểu đời sống cách ứng xử trong xã hội và luyện kỹ nằng bàn phím chuột -Giáo dục HS tìm hiểu đời sống cách ứng xử trong xã hội - Yêu môn học. II- Chuẩn bị - Phòng máy phần mềm trò chơi Toán học Mario Typing. III- Lên lớp 1 -Kiểm tra 4 phút - Nêu cách mở và sử dụng phần mềm Mario 2-Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Giảng bài Phơng pháp TG Nội dung Giáo viên hớng dẫn làm 1. HS mở máy. mẫu. Học sinh quan sát làm theo. Học sinh thực hành. Giáo viên quan sát giúp đỡ - Kích đúp Maicomputer Mở ổ C hoặc D Chọn Gamer chọn trò chơi mà các em thích Ví dụ trò chơi HOC TIENG ANH 1 HOC TIENG ANH 2 NHANH TAY PHAN XA NHANH PHU THUY QUAY so RAN THAP DEN DOM DOM - Giáo viên hớng dẫn học sinh cách chơi. - Học sinh thực hiện chơi Hs yếu. 2. Thoát khỏi chơng trình ấn ESC Chọn FILE Quit. 3. Thoát máy Star Sutdow Ok 3. Củng cố dặn dò 3 - Nhận xét giờ học chuấn bị bài giờ sau Tuần 12. THỰC HÀNH MỞ RỘNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI KHÁC I- Yêu cầu - Học sinh sủ dụng đợc các phần mềm học tập nhằm nâng cao hứng thú học sử dụng một số phần mền trò chơi nh phơng tiện giải trí và tìm hiểu đời sống cách ứng xử trong xã hội và luyện kỹ nằng bàn phím chuột -Giáo dục HS tìm hiểu đời sống cách ứng xử trong xã hội - Yêu môn học. II- Chuẩn bi - Phòng máy phần mềm trò chơi Toán học Mario Typing. III- Lên lớp 1 -Kiểm tra 4 phút - Nêu cách mở và sử dụng phần mềm Mario 2-Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Giảng bài Phơng pháp TG Nội dung Giáo viên hớng dẫn làm mẫu. Học sinh quan sát làm theo. 1. HS mở máy. - Kích đúp Maicomputer Mở 0 C hoặc D Chọn Gamer chọn trò chơi mà các em thích Ví dụ trò chơi