TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - GIỚI THIỆU MỘT SỐ NÚT CHÍNH TRÊN THANH CÔNG CỤ (TIẾT 2)

Tham khảo tài liệu 'tin học lớp 4 - giới thiệu một số nút chính trên thanh công cụ (tiết 2)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | GIỚI THIỆU MỘT SỐ NÚT CHÍNH TRÊN THANH CÔNG CỤ TIẾT 2 I- Yêu cầu - Trang bị cho học sinh các kỹ năng soạn thảo chọn Font chữ định dạng trang và in để viết một câu chuyện - Kỹ năng luyện kỹ nằng bàn phím chuột các thao tác văn phòng -Giáo dục HS tìm hiểu đời sống cách ứng xử trong xã hội - Yêu môn học. II- Chuẩn bị Phòng máy phần mềm cài dặt sẵn Offic. III- Lên lớp 1-Kiểm tra 4 phút Bài học giờ trứơc. 2-Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài 3. Bài mới - Giáo viên Giới thiệu và hớng dẫn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Hàng trên 1-Mở tài liệu mới 2-Mở tài liệu đã có trong máy 3 - Ghi văn bản 4-In văn bản 5- Xem văn bản trớc khi in 6-Sửa lỗi chỉnh tả 7- Cắt văn bản khi bôi đen 8-Copy văn bản khi bôi đen 9- Dán văn bản vào vị trí con trỏ đứng 10 - Sao chép định dạng chữ 11-Lấy lại các thao tác vừa làm 12-Huỷ bỏ thao tác 13-Tạo liên kết 14-Liên kết siêu văn bản 15-Cho hiện thanh công cụ bảng biểu 16-Tạo bảng bằng nút công cụ 17- Tạo bảng của Excel 18- Chia văn bản thành cột 19- Cho hịên thanh công cụ vẽ 20-Phóng to thu nhỏ cách hiển thị. Hàng dới 1- Kiểu tiêu đề 2- Chọn phông chữ khi bôi đen 3-Chọn cỡ chữ khi bôi đen 4- Làm chữ đậm 5- Làm chữ nghiêng 6- Làm chữ gạch chân 7-Căn lề trái 8-Căn giữa 9 - Căn lề phải 10 - Căn chữ đều 2 bên 11-Đánh số thứ tự trong bảng 12-Đánh dấu tự động 13- Đấy khối chữ bôi đen sang trái 14- - Đấy khối chữ bôi đen sang phải 15 - Tạo đờng viền 16- Đánh dấu đoạn văn bản có màu 17-chọn màu cho chữ. 4. Học sinh thực hành 15 - Khởi động chơng trình Word. Tham khảo giaodiện màn hình - Giáo viên quan sát giúp đỡ học sinh. 5. Củng cố dặn dò 3 --Nhận xét giờ học chuấn bị bài giờ .