TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - ÔN TẬP CHUNG

Kỹ năng: luyện kỹ nằng bàn phím, chuột, cách khởi động chơng trình Microsoft Word các thao tác văn phòng. -Giáo dục: HS tìm hiểu đời sống, cách ứng xử trong xã hội - Yêu môn học. | ÔN TẬP CHUNG I- Yêu cầu - Kỹ năng luyện kỹ nằng bàn phím chuột cách khởi động chơng trình Microsoft Word các thao tác văn phòng. -Giáo dục HS tìm hiểu đời sống cách ứng xử trong xã hội - Yêu môn học. II- Chuẩn bị Phòng máy phần mềm cài dặt sẵn . III- Lên lớp 1- Kiểm tra 4 phút 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài 3. Bài mới Hoạt động 1 - Giáo viên Nêu yêu cầu ôn tập Hoạt động 2 Học sinh thực hành ôn tập trên máy 1- Sử dụng phần mềm gõ 10 ngón. 2- Luyện gõ các hàng phím đã đợc học. 3- Khai thác các phần mềm học tập rèn luyện kỹ năng phục vụ học tập. 4- Cách khởi động chơng trình Microsoft Word nhắc lại một số nút trên thanh công cụ. Giáo viên quan sát hớng dẫn học sinh ôn tập. Học sinh thực hành theo nhóm. 4. Củng cô - dặn dò - Nhận xét giờ học - Ôn tập chuẩn bị cho giờ kiểm tra. KIỂM TRA I-Yêu cầu - Giáo viên kiểm tra - Kỹ năng luyện kỹ nằng bàn phím chuột cách khởi động chơng trình Microsoft Word nói đợc một số nút chính trên thanh công cụ tác dụng của chún các thao tác văn phòng. các kỹ năng soạn thảo chọn Font chữ định dạng trang và in để viết một câu chuyện -Giáo dục HS tìm hiểu đời sống cách ứng xử trong xã hội - Yêu môn học. ý thức nghiêm túc trong giờ kiểm tra. II- Chuẩn bị Phòng máy phần mềm cài dặt sẵn . III- Lên lớp