TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - ÔN TẬP: LUYỆN GÕ CÁC CHỮ HOA- BẰNG PHÍM CAPS LOCK

Củng cố cách gõ các phím chữ hoa cho HS bằng phím CAPS LOCK. -Luyện gõ đúng quy tắc, ngồi đúng t thế cho HS. -Giáo dục tính kiên trì cho HS. | ÔN TẤP LUYỆN GÕ CÁC CHỮ HOA- BẰNG PHÍM CAPS LOCK I- Yêu cầu -Củng cố cách gõ các phím chữ hoa cho HS bằng phím CAPS LOCK. -Luyện gõ đúng quy tắc ngồi đúng t thế cho HS. -Giáo dục tính kiên trì cho HS. II- Chuẩn bị Phòng máy phần mềm gõ 10 ngón. Phần mềm soạn thảo văn bản. III- Lên lớp 1- Kiểm tra 4 phút -Nhắc lại quy tắc gõ chữ hoa 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Phơng pháp TG Nội dung -GV hớng dẫn HS mở phần mềm luyện gõ 10 1- My computer C Touch -- ấn Enter -- ấn F1 -- ấn Enter -- Gõ những phím chữ màu ngón. -GV làm mẫu trên máy cho HS quan sát Chia nhóm cho HS thực hành -GV hớng dẫn HS yếu -Kiểm tra kĩ năng đặt tay đúng quy tắc và ngồi đúng t thế. vàng. 2-Gõ bài tập tự chọn. Tự chọn có trong chơng trình Tập đọc Lớp 4 mà các em đã đợc học 3-Củng cố - dặn dò - Gọi HS nêu quy tắc gõ các phím kí hiệu. - Hớng dẫn HS về nhà thực hành. Tuần 8. ÔN TẬP CHUNG I- Yêu cầu -Củng cố cách gõ văn bản đã học. -Luyện gõ đúng quy tắc ngồi đúng t thế cho HS. -Giáo dục tính kiên trì cho HS. II- Chuẩn bị - Phòng máy phần mềm gõ 10 ngón. Phần mềm soạn thảo văn bản. III- Lên lớp 1- Kiểm tra 4 phút -Nhắc lại quy tắc gõ chữ hoa 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Phơng pháp TG Nội dung - Chia nhóm cho HS thực hành -GV hớng dẫn HS yếu -Kiểm tra kĩ năng đặt tay 1. Thực hành trên máy Luyện gõ các phím trên hàng cơ sở hàng trên hàng dới các phím số ký hiệu - A _ @