TAILIEUCHUNG - Tin học lớp 4 - KHAI THÁC PHẦN MỀM HỌC TẬP (MARIO)

Học sinh sủ dụng đợc các phần mềm học tập nhằm nâng cao hứng thú học sử dụng một số phần mền trò chơi nh phơng tiện giải trí và tìm hiểu đời sống, cách ứng xử trong xã hội và luyện kỹ nằng bàn phím, chuột -Giáo dục: - HS tìm hiểu đời sống, cách ứng xử trong xã hội - Yêu môn học. | KHAI THÁC PHẦN MỀM HỌC TẬP MARIO I- Yêu cầu - Học sinh sủ dụng đợc các phần mềm học tập nhằm nâng cao hứng thú học sử dụng một số phần mền trò chơi nh phơng tiện giải trí và tìm hiểu đời sống cách ứng xử trong xã hội và luyện kỹ nằng bàn phím chuột -Giáo dục - HS tìm hiểu đời sống cách ứng xử trong xã hội - Yêu môn học. II- Chuẩn bị -_ Phòng máy phần mềm trò chơi Toán học Mario Typing. IH-Lên lớp 1- Kiểm tra 4 phút -Nhắc lại quy tắc gõ chữ hoa 2- Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bà Phơng pháp TG Nội dung - Giáo viên hớng dẫn làm 1. HS mở máy. mẫu. - Học sinh quan sát làm theo. - Học sinh thực hành. - Giáo viên quan sát giúp đỡ Hs yếu. - Kích đúp Maicomputer Mở ổ C hoặc D MARIO -- cửa Sổ Trò chơi Mario cócác thực đơn File Student Lessons - Đa chuột chọn các bài Xext -- Đánh theo chỉ dẫn. 2. Thoát khỏi chơng trình ấn ESC Chọn FILE Quit. 3. Thoát máy Star Sutdow Ok 3. Củng cố dặn dò 3 - Nhận xét giờ học chuân bị bài giờ sau Tuần 10. KHAI THÁC PHẦN MỀM HỌC TẬP MARIO nếp I- Yêu cầu - Học sinh sủ dụng đợc các phần mềm học tập .Biết sử trò chơi nh ph-ơng tiện giải trí và tìm hiểu đời sống cách ứng xử trong xã hội và luyện kỹ nằng bàn phím chuột -Giáo dục - HS tìm hiểu đời sống cách ứng xử trong xã hội - Yêu môn học. II- Chuẩn bị - Phòng máy phần mềm trò chơi Toán học Mario Typing. III- Lên lớp -_ 1-Kiểm tra 4 phút -Nêu cách mở và sử dụng phần mềm Mario 2-Bài mới 30 phút a-Giới thiệu bài b-Nội dung bài Phơng pháp TG Nội dung