TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật chơi Billiards part 2

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật chơi billiards part 2', giải trí - thư giãn, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 11. Bi chạm bâng Nếu bi mục tiêu gần lỗ và bâng việc đưa bi mục tiêu vào lỗ bằng cách băng bi là không dễ đây là phương pháp đặc biệt hữu dụng cho quả đánh có bi thẳng hàng. Ép-phê chuồi cú đánh xoáy làm bi chủ chạy nhanh hơn sau khi chạm băng không phải là yếu tố chính nhưng có thể giúp bạn tìm góc đánh nhanh hơn. Chú ý Đường thẳng biểu thị qũy đạo tâm bi chủ do đó ở đây đường này không chạm băng cũng không chạm bi mục tiêu. 12. Đành carom chạm băng trước Vị trí các bi trên hình có vẻ khó thực hiện cú đánh chính xác nhưng thật ra khá dễ. Hình vẽ cho thấy có thể áp dụng chuyển động quay trong tình huống này. Không thể đưa bi số 1 chạy đến để đưa bi số 15 vào lỗ vì bị bi số 2 cản. Bi chủ có thể đưa bi số 15 vào lỗ bằng cách băng bi vào bi số 1. Không nhất thiết phải dùng ép-phê chuồi nhưng ép-phê có thê giúp bi chạy tốt hơn. 13. Băng bi Bi đen cản lỗ ỏ góc phải và không thể thực hiện băng bi để đưa bi số 3 vào lỗ này. Giải pháp khả thi là đánh sao cho bi chủ chạm vào phần băng sau bi số 3. Đây không phải là quả dễ đánh nhưng có cơ may thành công. 33 14. Bi sơn mỏng băng Sơn mỏng để đưa bi số 5 vào lỗ góc là khó vì phải đánh hết sức mỏng. Nếu chọn đường đánh ngược trở lại sẽ dễ hơn do vị trí thuận lợi của bi den vì vậy nên băng bi chủ trước. Tất nhiên trước khi đánh bạn biết chắc là sẽ đánh trứng đích như phương pháp đã nêu ở Hình 8. 15. Kỹ thuột băng bi Đa sô người mới chơi thường hiểu sai về những quả băng bi. Nhiều người bảo nên chia góc nhưng chia góc là chia như thế nào Nhiều trường hợp bi nằm ở vị trí thật khó tính toán. Hơn nữa do bi thể loại pool chạy đến băng không phải là đường phản chiếu vì vậy có thể cho rằng góc chuyển động của bi bằng vái góc phản chiếu. Đối với những góc bẹt góc nẩy hầu như không cần sử dụng ép-phê. Vả lại tốc độ và ép-phê hầu như tác động như nhau đô i với góc nẩy lẫn góc tiếp cận. 34 Tình huống trong hình tương đối đơn giản cả bi chủ lẫn bi mục tiêu đều trên đường thẳng từ lỗ góc đến trung điểm băng đối diện. Góc dã được chia Nếu đẩy

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.