TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật chơi Billiards part 3

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật chơi billiards part 3', giải trí - thư giãn, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Việc đề-trô làm bi chủ trượt đi rồi dừng lại không theo bi mục tiêu lọt vào lỗ. Khoảng cách bi chủ đi trước khi dừng lại phụ thuộc vào lực đánh và vị trí đánh vào bi chủ thấp đến mức nào. Đánh nhẹ và rất nhẹ bi chủ sẽ dừng ở điểm A đánh vừa sẽ dừng ồ khoảng điểm B. Hếch cán cơ lên bạn sẽ làm bi chủ đi vài phân rồi ngừng lại thậm chí chạy lùi. 54. Kết hợp đề-trô vã ép-phê Nếu muôn bi chủ chạm vào bi mục tiêu rồi chạy lùi vào băng bạn có thể đánh vào mép và dưới tâm bi tức là sử dụng sự kết hợp giữa đề-trô và ép-phê. Hai tình huống được nêu trong Hình ơ bên trái người chơi muôn đưa các bi 1 2 và 3 vào lỗ theo thứ tự. Thật không may là bạn không thể đưa bi sô 3 vào lỗ với vị trí hiện tại của nó. Vì vậy hãy đặt ép-phê thấp bên trái bi. Đặt ép-phê thấp sẽ làm cho bi chủ chạy lùi trở lại băng đặt bên trái làm cho bi nẩy lên về phía bi đen đưa bi số 3 vào vị trí thuận lợi hơn. Trừ phi có người chơi xấu bạn có thể đưa bi số 2 vào lỗ và tạo vị trí thuận lợi cho bi số 3. Ớ tình huống thứ hai trong hình người chơi phải đưa bi vào vị trí thuận lợi ở bên phải. Phải thực hiện cú đề-trô dài đôi với bi số 4 nhằm đưa bi chủ đến vị trí thuận lợi để tiếp tục đưa bi số 5 vào lỗ. Để bảo đảm bi chủ chạy lùi về đến mức cần thiết không quá lố bạn nên đánh vào phần dưới tâm bi. Giờ đây bạn có thể sử dụng kỹ thuật đề-trô mà không phải ngại gì cả do khi bi chủ chạm vào băng dọc ở vị trí khó hoặc sát băng ép-phê có thể hạn chế tốc độ bi. 61 55. Dùng tốc dộ để tạo vị trí thuộn lợi Chúng ta đã nói nhiều đến đề-trô cu-lê và ép-phê tuy nhiên tỉ lệ tình huống bi không cần sử dụng những kỹ thuật nêu trên là khá lớn. Tức là đánh dứt khoát vào tâm bi. Để tạo vị trí thuận lợi cho lần đánh tiếp theo bạn cần kiểm soát tốc độ. Trong hình vẽ sơn mỏng để đưa bi số 1 vào lỗ góc với cú đánh rất nhẹ sẽ đưa bi chủ đến đâu đó quanh điểm A vị trí thuận lợi để đánh bi số 2. Đánh mạnh hơn một chút bi chủ sẽ đến điểm B vị trí thuận lợi cho bi số 3. Để đưa bi chủ đến c vị trí thuận lợi để đánh bi số 4 bạn cần tăng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.