TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật chơi Billiards part 7

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật chơi billiards part 7', giải trí - thư giãn, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | tương tự với tình huống bên phải Hình 15. Trường hợp này cần đánh mạnh hơn một chút. 173 ỡuaữựĩ 2 Hai mươi tình huống với bi mục tiêu thứ nhất Đa số tình huống trong thi đấu thực tế ở thể loại ba băng thường được xử lý bằng cách đánh vào bi mục tiêu thứ nhất trước thay vì đánh vào một hay nhiều băng mới chạm bi. Trong Chương này chúng ta sẽ thảo luận về các tình huống thường gặp nhât. VỊ trí chính xác của các bi không quan trọng. Điều bạn cần chú ý là cách đánh bởi vì các bi không bao giờ lặp lại cùng vị trí. Không phải tất cả các tình huống sau đây đều dễ thực hiện nhưng đó không phải là lý do để nản chí. Các cơ thủ giỏi nhất há chẳng phải khổ luyện đó sao 18. Sơn mỏng băng bi chạm một bâng hai lần Đánh nhẹ để đạt hiệu quả tối đa. 19. Cu-lê mạnh bãng bi chạm một băng hai lân Cách đánh này cần phải được luyện tập thật nhiều nhưng đường đi của bi trông rất đẹp khi thành công. Đừng đánh quá mạnh bi chií sẽ chạm băng thứ nhất trước khi tới theo đường cong. 174 20. Cu-lê vọt chạm một băng hai lần Dễ hơn cách đánh trước nhiều một phần do không phải đánh quá mạnh. Nếu tập đúng phương pháp người mới tập chơi cũng có thể đánh . được. Đối với các tình huống đòi hỏi sử dụng nhiều ép-phê bạn phải nhớ kiểm tra đầu cơ đồu cơ phải ngay ngắn và được thoa lơ đều. 21. Đánh kiểu rắn bò .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.