TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật chơi Billiards part 9

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật chơi billiards part 9', giải trí - thư giãn, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 110. Kéo mỏng vào bâng ngang Áp dụng kéo khi bi nằm gần băng không sử dụng ép-phê. 111. Kéo ở góc ngốn Đây không phải là tình huống dễ đánh phải đánh thật dứt khoát. 229 112. Kéo mỏng với góc ngắn Khi cô đi đến bi chết bi chủ sẽ đi vào bâng dọc băng bi vào bi trắng và nẩy ra chạm băng mới chạm vào bi đỏ. Để tránh bị đá bạn phải sơn mỏng và kéo để bù. Từ điểm A có thể lợi dụng tác động của bi chết vì có thể tránh bị đá bằng cách đưa bi trắng sang góc phải rồi đi vào băng ngang. Hình 69 . 113. Đánh ép-phê xoáy vởi góc ngắn Đánh ép-phê xoáy thường rất đẹp mắt nếu có thể kiểm soát được khả năng của bi. Bằng cách đánh thẳng vào bi mục tiêu bạn có thể làm cho bi chủ đi chầm chậm ngang bàn với ép-phê xoáy như trên Hình. Bi sẽ tăng tốc khi chạm băng. Kỹ thuật này dùng để tạo các góc ghi điểm và để mở rộng mục tiêu cuối cùng khi bi thứ hai nằm sát hoặc gần sát báng thứ ba. Hầu hết những tình huông đánh ép-phê xoáy phải đánh mạnh để bảo đảm bi còn xoáy khi đến băng thứ ba Hình 3 . 230 114. Ép-phê xoáy với góc dài Đánh mạnh thẳng vào bi đỏ lực đánh của bi chủ sẽ truyền sang bi đỏ gần hết nhưng ép-phê thì không. Trong khi ngắm đánh những tình huống tương tự khi vị trí của bi thứ nhất nằm gần băng bạn hãy chọn điểm tiếp xúc trên băng thứ hai và nhớ bi chủ sẽ đến điểm này với tốc độ xoáy. 115. Tình huống ép-phê xoáy với góc dài Sử dụng ép-phê xoáy ở đây nhằm tránh sơn mỏng bì trắng trực tiếp vào bi đỏ. .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.