TAILIEUCHUNG - Bơm máy nén quạt trong công nghiệp part 8

Bơm khí thông thường được gọi là máy nén khí, ngoại trừ các thiết bị áp suất thấp, như trong thông gió và điều hòa không khí,thiết bị được gọi là quạt. Archimedes đã mô tả các máy bơm đầu tiên vào thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên được biết đến như là Bơm trục vít của hoạt động bằng cách dùng cơ năng để đẩy môi chất, hoặc là nâng cao lên hoặc nén lại. | Loại này có cấu tạo đơn giản giới hạn năng suất rộng trong khoảng 2 4- 8OOm3 ph khi áp suất tới 0 8at. Hệ số lưu lượng trung bình À 0 8 và hiệu suất cơ khí qck 0 65 -ỉ- 0 85. Hình Năng suất được xác định theo công thức 7inD2 yXv 3 Q 3 m ph 2-96 trong đó n - số vòng quay vg ph D - đường kính vỏ m I - chiều dài vỏ 14-1 5 D m Ỵ - hệ số phụ thuộc vào hình dạng Ỵ 0 49 4- 0 53 đối với rôto hai cánh hình y 0 53 4- 0 59 đối với rôto ba cánh hình hệ số thể tích Xv 0 75 4- 0 85. Giá trị lớn dùng khi độ chính xác cao và vận tốc vòng của rôto V 40 4- 50m s. Khoảng hở giữa rõto vỏ và giữa hai rôto phụ thuộc vào nhiều yếu tố dại lượng dãn nở nhiệt độ chính xác chế tạo rôto và bánh răng độ uốn và xoắn của trục. Khoảng hở giữa hai róto trong khoảng 0 25 4- l 5mm. Tỉ số giữa khoảng hở và khoảng cách hai trục là 142 --0 0014-0 002 2a Công suất của máy được xác định theo công thức Khi 1 5 thì P1 N 10- Pĩ-Pl kW Ock 2-97 trong dó p p2 - áp suất hút và đẩy N m2 Q - nàng suất m3 s r ck- hiệu suất cư khí. 3 Máy nén vòng chất lóng làm việc theo nguyên tắc tương tự máy nen rôto tâm trượt nhưng khác về cấu tạo. Có hai loại máy nén vòng chất lỏng loại tác dụng đơn hình 8c và loại tác dụng kép hình . Rôto của máy hén thường được rèn liền khối với cánh đồng thời tất cả các cánh có cùng chiều dài. Sự biến đổi các thể tích của các hộp nhỏ ở loại tác dụng đơn xảy ra được nhờ rôto đặt lệnh tâm. Dưới tác dụng của lực ly tâm nước vãng ra thành máy nén bít kín dầu các cánh và tạo thành các không gian có thể tích biến đổi. Khí được hút vào không gian trống của máy qua lỗ hình lưỡi liềm 1 ở mặt đầu sau đó xảy ra quá trình nén do thể tích biến đổi rồi khí được đẩy vào lõ hình lưỡi liềm khác 2 cũng ở mặt đầu. Các đầu cánh chuyên dịch trong nước gây ra ma sát giữa cánh và nước. Giữa nước với vỏ làm tổn hao năng lượng. Vì vậy hiệu suất của máy nén vòng nước không cao 40 4- 45 . Để khóng xảy ra sự đun nóng nước người ta truyền một lượng nhỏ nước lạnh vào vì tỉ sô nén giới hạn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.