TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật chơi Billiards part 4

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật chơi billiards part 4', giải trí - thư giãn, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 89. Cách phá bi cản thứ nhát Đôi khi đường đi của bi chủ đến mục tiêu bị cản do hai bi mục tiêu nằm sát nhau. Vậy có cách nào tìm được đường ngắm đưa bi chủ di qua bi cản để đến bi mục tiêu không Nhiều cơ thủ ngắm theo đường phân giác của góc do bi mục tiêu bi chủ và đường tâm của hai bi sát nhau tạo thành. Đây không phải là cách hay khi chỉ một phần nhỏ của bi cản nằm trên đường ngắm và phần lớn còn lại-của bi này bị khuất. Bạn phải có sự phán đoán nhanh nhạy tính toán đường ngắm thật nhanh trong trận đấu. Trong hình vẽ người chơi muôn tìm đường ngắm để đưa bi chủ qua bi sô 5 rồi chạm bi sô 6 tại điểm E để đưa bi số 9 vào lỗ. Đây là cách thực hiện Hãy tưỗng tượng đường vuông góc với đường tâm tính từ tâm bi chủ. Tưởng tượng dường DE là đường vuông góc vái đường DO O là tâm bi chủ . Kéo dài đường DE đến điểm F sao cho EF DE. Điểm F chính là điểm ngắm dấu chấm lớn trong đường thẳng trên hình . Đánh thẳng dứt khoát mạnh và sử dụng cu-lê vọt nhắm đúng tâm bi chủ. 90. Cách phá bi cản thứ hai Bạn sẽ thấy dễ áp dụng cách phá bi cản như tình huôhg trong hình vẽ. Kẻ đường vuông góc từ điểm mục tiêu E đến đường tâm tạo thành đoạn EF. Trung diểm G của EF chính là điểm ngắm. Phương pháp này dễ thấy hơn đối với phần lớn mặt cản của bi chủ. Phương pháp trước chỉ hiệu quả khi chỉ một phần nhỏ bi sô 5 cản đường ngắm. Cả hai đều cho đường ngắm như nhau. 89 Nguyên nhân làm bi đi lệch hướng do sử dụng cu-lê lệch hướng đã được đề cập ở phần trước. Để khắc phục bạn hây hình dung quĩ đạo bi số 5 sẽ di và kẻ đường thẳng đó thay cho đường tâm thật sự. Kết quả chính là điểm ngắm nằm sát với mục tiêu. Vì bi chủ sẽ đẩy bi cản sang một bên cách đánh này có thể hơi lệch một chút kể cả khi đánh vắo tâm bi. Khi điều này xảy ra bạn sẽ đánh trật điểm mục tiêu về phía bên trái. Để kiểm tra cách đánh này và kiểm tra độ lệch hướng hãy đặt bi chủ gần sát bi khác cả hai đều nằm gần một điểm bất kỳ của bâng ngang. Đánh cho bi chủ đi qua bi cản đến lỗ giữa băng dọc sẽ làm cho bi chạm nhẹ vào góc xa. Lý

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.