TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật chơi Billiards part 8

Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật chơi billiards part 8', giải trí - thư giãn, thể dục thể thao phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bước đầu tiên chơi thể loại billiards ba băng bạn nên dựa vào sự hỗ trợ của hệ thống hạt điểm đế tìm đường đi của các bị mục tiêu. Tại điểm X bạn quan sát băng thứ ba theo các đường như trên Hình 63. Phải nhìn các điểm A và B đó là nơi bi chủ tưởng tượng nẩy ra từ bàng thứ ba đừng nhìn các hạt điểm trên băng thứ ba. Các bi không nằm trên đường chỉ gần đường đó. Song song với đường là đường đó là đường cẫn sử dụng trong tính toán. Bước tiếp theo là tìm đường ngắm bi chủ. 65. Áp dụng công thức Tiếp tục ví dụ ở Hình 64 bạn hãy đứng phía sau góc và tìm số trên băng thứ nhất khi trừ số góc của bi chủ sẽ cho kết quả . Nếu đặt cơ đến điểm đuôi cơ sẽ chỉ đến điểm để có hiệu sô là . Đặt đuôi cơ ngang góc này và nhẩm trừ cho bạn có điểm ngắm trên băng thứ nhất là . Đường đi cuôì cùng của bi chủ sẽ tạo ra đường thẳng đi qua bi chủ. Đạt cơ song song với đường thẳng đó trên đầu bi chủ bạn có điểm góc của bi chú là và điểm ngắm trên băng thứ nhất là . Đánh với ép-phê vọt bi chủ sẽ đi đến điểm trên băng thứ ba và từ điểm này bi chủ sẽ chạm vào bi thứ hai để ghi điểm. 201 66. Hiện tượng thay đổi quỹ đạo Thật không may những đường minh họa quỹ đạo bi chủ trên Hình 63 chỉ có tác dụng tốt đối với bi chủ bắt đầu từ vị trí góc hoặc gần đó. Những đường vẽ ngang qua mặt bàn có các góc hơi khác nhau khi bi chủ bắt đầu từ những điểm khác. Hiện tượng này được gọi là thay đổi quỹ đạo . Bạn đánh bi chủ với ép-phê vọt và tốc độ vừa phải từ điểm đến từ đên từ đến và từ đến điểm cuối cùng này chỉ cần đặt một chút ép-phê . Bi chủ sẽ đến điểm trên băng thứ ba nhưng đến các điểm khác nhau trên băng thứ tư. Việc nhớ điểm kết ở băng thứ tư cho mỗi lần khởi đầu bi chủ là quá khó bạn chỉ cần biết các đường - và - các đường khác có thể suy ra từ những đường này. 67. Thay đổi quỹ đạo Hình này mô phỏng quỹ đạo đối với các điểm khởi đầu bi chủ khác nhau. Hãy ghi nhớ đường - .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.