TAILIEUCHUNG - Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng - Bài 8: Cơ bản về cấu hình CISCO IOS

Router và Switch catalyst và những thiết bị kết nối mạng Lan/ Wan. Với những thiết bị này người quản trị có thể xây dựng những cấu hình quản trị được lưu trên phần cứng thiết bị. Giới thiệu về Cisco Catalyst, Giới thiệu hệ điều hành Cisco IOS, Một số cấu hình cơ bản Cisco Router. | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Ịh-HIMĐ THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG MANG 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 HẠ TẦNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ MẠNG Bài 2 HẠ TẦNG HỆ THỐNG CÁP MạNg Bài 3 TIÊU CHUẩN thi công MạNg Bài 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠnG Bài 5 KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG LAN Bài 6 KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG WLAN Bài 7 MÁY CHU CHUYÊN DỤnG Bài 8 CƠ BẢN VỀ CẤU HÌNH CISCO IOS 4- ÔN TẬP 4- THI CUỐI MÔN BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN ĩtíacp TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 8 CƠ BẢN VỀ CẤU HÌNH CISCO IOS Router và Switch catalyst và những thiết bị kết nối mạng Lan Wan. Với những thiết bị này người quản trị có thể xây dựng những cấu hình quản trị được lưu trên phần Cứng thiết bị. Giới thiệu về Cisco Catalyst 4- Giới thiệu hệ điều hành Cisco IOS 4- Một số cấu hình cơ bản Cisco Router s D ace 1 12 15 2009 Website http TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE MỤC TIÊU BAI HỌC 4- Giải thích được các thành phần bên trong Cisco Catalyst 4- Trình bày được quá trình khởi động và nạp IOS trên Cisco router 4- Cấu hình một số thiết lập cơ bản trên Cisco router TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http T Giới thiệu về Cisco Catalyst Có rất nhiều hãng sản xuất các thiết bị chuyển mạch nhưng phổ biến và thông dụng đó là Cisco System với các sản phẩm đặc trưng Router Switch Access Point Bridge firewall . Họ Catalyst Switch Router Họ Catalyst Switch có các dòng phổ biến sau Switch 2950 2960 3560 3750 . s D ace 2 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu về Cisco Catalyst 4- Họ Catalyst Router Họ Catalyst router có các dòng phổ biến sau Router 1814 2620 2621 2800 7200 . TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Giới thiệu về Cisco Catalyst 4- Các thành phần bên trong o Rom Read-Only Memory Quản lý tiến trình POST power-on self test Chứa chương trình khởi động bootstrap program Mini IOS o Flash Nơi lưu operating system image IOS Cập nhật phiên

TÀI LIỆU LIÊN QUAN