TAILIEUCHUNG - Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng - Bài 1: Hạ tầng hệ thống thiết bị mạng

Nội dung: Các thiết bị cần thiết để nối mạng Lan là: Nic card, hub/swich, router Ôn tập Thiết bị mạng: NIC Card; Repeater và Hub Switch; Swich layer 3, Router ;Firewall; Transeiver, Converter. | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http I HIMD THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG MANG 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 HẠ TẦNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ MẠNG Bài 2 HẠ TẦNG HỆ THỐNG CÁP MẠNG Bài 3 TIÊU CHUẩN thi công MạNg Bài 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠnG Bài 5 KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG LAN Bài 6 KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG WLAN Bài 7 MÁY CHU CHUYÊN DỤnG Bài 8 CƠ BẢN VỀ CẤU HÌnH CISCO IOS 4- ÔN TẬP 4- THI CUỐI MÔN BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN ĩtíacp TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http BÀI 1 HẠ TẦNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ MẠNG - Các thiết bị cần thiết để nối mạng Lan là Nic card hub swich router. 4- Ôn tập 4- Thiết bị mạng o NIC Card Repeater và Hub Switch Swich layer 3 Router Firewall Transeiver Converter sp àce 1 12 15 2009 Website http TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE MỤC TIÊU BÀI HỌC -I- Giải thích được chức năng của NIC Card Hub Switch động của các thiết bị với mô hình OSI -I- Trình bài được vai trò của từng thiết bị khi truyền nhận dữ liệu trong hệ thống mạng -I- Sử dụng từng thiết bị phù hợp khi thi công hệ thống mạng LAN của một toà nhà công ty sởăce 4- Chức năng và nhiệm vụ của các lớp trong mô hình OSI web mail . encoding compression Connection TCP UDP Routers Switches Hubs s D ace 2 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Ôn tập 4- Mô hình mạng Lan thông dụng 4- Thiết bị mạng Nic card Bộ giao tiếp mạng. Khe cắm mở rộng Slot ISA PCI . Tốc độ truyền dữ liệu 10 100 1000 Mbps. Chuẩn Kỹ thuật mạng Ethernet Token Ring. s D ace

TÀI LIỆU HOT