TAILIEUCHUNG - Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng - Bài 4: Thiết kế hệ thống mạng

Nội dung: Phân tích nhu cầu của doanh nghiệp Khảo sát , thiết kế và vẽ sơ đồ hệ thống; Dự trù kinh phí; Lên kế hoạch thi công; Chẩn đoán và xử lý lỗi; Bài tập tình huống. | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http HlMD thiết bị và kỹ thuật thi công mang 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 HẠ TẦNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ MẠNG Bài 2 HẠ TẦNG HỆ THỐNG CÁP MạNg Bài 3 TIÊU chuẩn thi công MạNg Bài 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG Bài 5 KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG LAN Bài 6 KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG WLAN Bài 7 MÁY CHU CHUYÊN DỤnG Bài 8 CƠ BẢN VỀ CÂU HÌNH CISCO IOS ÔN TẬP THI CUỐI MÔN BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http 4- 4- 4- 4- 4- 4- BÀI 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠNG LAN Phân tích nhu cầu của doanh nghiệp Khảo sát thiết kế và vẽ sơ đồ hệ thống Dự trù kinh phí Lên kế hoạch thi công Chẩn đoán và xử lý lỗi Bài tập tình huống 1 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http k MỤC TIÊU BÀI HỌC 4- Phân tích được yêu cầu của dự án thi công mạng LAN 4- Khảo sát và vẽ được sơ đô thi công vật lý luận lý 4- Lựa chọn thiết bị và lập được bản dự trù kinh phí thi công 4- Lập được kế hoạch thi công TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Phân tích yêu cầu của dự án thi công Chúng ta phải tìm hiểu rỏ các yêu cầu của doanh nghiệp về các vấn đề như vị trí thi công số lượng máy tính số lượng phòng ban chất lương dích vụ thời gíanbảohành. Yêu cầu về thi công Theo tiêu chuẩn Thẩm mỹ An toàn Chi phí tốt nhất 4- Yêu cầu về dịch vụ Hoàn thành đúng thời hạn Cam kết về tốc độ truyền tải. Thời gian bảo hành hệ thống sđàce 2 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Khảo sát và vẽ sơ đồ thi công hệ thống Chúng ta phải khảo sát khu vực hay toà nhà chuẩn bị thi công có vị trí địa ý cơ sở hạ tầng cấu trúc. như thế nào để lựa chọn giải pháp và thiết bị thi công cũng như môi trường truyền à tốt nhất. Đồng thời yOhúng ta phải lập ra bản vẽ kỹ thuật đê thuật lợi trong quá trình thi côngj Khảo sát Vị trí khu vục thi công Vị tri đặt thiết bị Kích thước cụ thể từng phòng ban Lối đi cáp . TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http

TÀI LIỆU LIÊN QUAN