TAILIEUCHUNG - Môđun: Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng (Đồ án số 02)

Mục đích đề tài: Áp dụng thực tế kiến thức môn học. Chọn mô hình, công nghệ mạng phù hợp, cáp, thiết bị, máy chủ triển khai cho doanh nghiệp. Lập kế hoạch khảo sát, thiết kế và thi công. Thi công lắp đặt hệ thống thiết bị mạng LAN. Lập hồ sơ hoàn công và chuyển giao. | sp ace T-------1 LEARMNG HY OOIMG ĨRŨONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG MÔ HQC MÔĐUN THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG Đồ án số 02 I. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Áp dụng thực tế kiến thức môn học. Chọn mô hình công nghệ mạng phù hợp cáp thiết bị máy chủ triển khai cho doanh nghiệp. Lập kế hoạch khảo sát thiết kế và thi công. Thi công lắp đặt hệ thống thiết bị mạng LAN. Lập hồ sơ hoàn công và chuyển giao. T -U -U II. TÌNH HUỐNG ĐỀ TÀI Công ty CP TMDV Sao Thiên Vương mới được thành lập và chuyên kinh doanh về bất động sản. Công ty có nhu cầu đầu tư trang thiết bị và xây dựng hệ thống mạng để phục vụ hoạt động của công ty. 4- Sơ đồ phòng tại công ty như sau Khoa CNTT - MH MĐ Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng sổlãẽẽ T----1 LEARNING BY DOING ĨRŨONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 -I- Danh sách trang thiết bị CNTT cần mua sắm Room Phòng ban Máy tính Máy In Ngân sách Triệu Ghi chú 1 X Phòng Kinh Doanh - 4 PC cho nhân viên - 1 Laptop cho Trưởng phòng - HP Laser printer 50 - Không CDROM - Sử dụng wireless 2 X Marketing - 3 PC cho nhân viên. - HP Laser printer - Epson Color 100 - Full Khoa CNTT - MH MĐ Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng SỊ acei 1 LEARNING BY DOING TRUONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 III. YÊU CẦU THỰC HIỆN - 1 Laptop printer 3 X phòng kế toán - 5 PC - Máy in kim 40 - Không CD - 4 X phòng GĐ - 1 laptop - 30 - Wireless Tổng ngân sách không vượt quá đồng -I- Lên kế hoạch ngân sách và trình bày các giải pháp thi công mạng cho công ty trên IV. GỢI Ý THỰC HIỆN -I- Tìm hiểu kiến thức Công nghệ Gigabit Ethenet Chuẩn Gigabit. Cách bấm cable gigabit Các loai cable và đặc tính Các thiết bị thi công cơ .

TÀI LIỆU HOT