TAILIEUCHUNG - Môđun: Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng (Đồ án số 01)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08 – 6261 0303 Fax: 08 – 6261 0304 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG MÔ HỌC/MÔĐUN: THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG Đồ án số: 01 I. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Áp dụng thực tế kiến thức môn học. Chọn mô hình, công nghệ mạng phù hợp, cáp, thiết bị, máy chủ triển khai cho doanh nghiệp. Lập kế hoạch khảo sát, thiết kế và thi công. Thi công lắp đặt hệ thống thiết bị mạng. | sp ace T-------1 LEARMNG HY OOIMG ĨRŨONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN KỸ THUẬT HỆ THỐNG MÔ HQC MÔĐUN THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG Đồ án số 01 I. MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Áp dụng thực tế kiến thức môn học. Chọn mô hình công nghệ mạng phù hợp cáp thiết bị máy chủ triển khai cho doanh nghiệp. Lập kế hoạch khảo sát thiết kế và thi công. Thi công lắp đặt hệ thống thiết bị mạng LAN. Lập hồ sơ hoàn công và chuyển giao. T T T II. TÌNH HUỐNG ĐỀ TÀI Trường Cao Đẳng Nghề ISpace là trường chuyên đào tạo nghề CNTT. Hiện tại trường có nhu cầu đầu tư trang thiết bị và xây dựng thêm các phòng LAB để mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo. 4- Sơ đồ phòng học tại ISpace như sau Khoa CNTT - MH MĐ Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng sổlãẽẽ T----1 LEARNING BY DOING ĨRŨONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh ĐT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 -I- Danh sách trang thiết bị CNTT cần mua sắm Room Phòng ban Máy tính Máy In Ngân sách Triệu Ghi chú 1 X Phòng Lab 1 - 24 PC - 150 - Học PC - Đầy đủ CDROM Khoa CNTT - MH MĐ Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng SỊ acei 1 LEARNING BY DOING TRUONG CAO ĐẲNG NGHỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE 137C Nguyễn Chí Thanh Phường 9 Quận 5 TP. Hồ Chí Minh đT 08 - 6261 0303 Fax 08 - 6261 0304 III. YÊU CẦU THỰC HIỆN - Có internet 2 X Phòng Lý Thuyết - 24 PC - 120 - không có Internet 3 X Phòng IT - 3 máy chủ - 2 Labtop - Máy in laser 120 - Không CD - 4 X Phòng Lab 2 - 5 PC - 30 - Thực hành ngoài giờ 5 X Phòng Lab 3 - 24 PC - 168 - Phòng học Mạng - Có DVD Tổng ngân sách không vượt quá 600 triệu đồng -I- Lập kế hoạch ngân sách và trình bày các giải pháp thi công mạng cho các phòng học trên IV. GỢI Ý THỰC HIỆN -I- Tìm hiểu kiến thức Mạng WLAN Các chuẩn WLAN mô hình thông dụng. Phương pháp kết nối Repeater bridge Các thiết bị thi công cơ bản. Các thiết bị Backup chuyên

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
106    4    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    6    0
14    5    0