TAILIEUCHUNG - Thiết bị và kỹ thuật thi công mạng - Bài 6: Kỹ thuật thi công mạng WLAN

Nội dung: Ôn tập lý thuyết WLAN; Các mô hình kết nối WLAN; Thiết lập mạng WLAN; Chẩn đoán và xử lý lỗi; Bài tập tình huống. Mục tiêu bài học: Lắp đặt thiết bị mạng WLAN; Thiết lập mạng Ad - Hoc; Cầu hình kết nối nhiều AP. | 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http HlMD thiết bị và kỹ thuật thi công mang 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- Bài 1 HẠ TẦNG HỆ THỐNG THIẾT BỊ MẠNG Bài 2 HẠ TẦNG HỆ THỐNG CÁP MạNg Bài 3 TIÊU CHUẩN thi công MạNg Bài 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG MẠnG Bài 5 KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG LAN Bài 6 KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG WLAN Bài 7 MÁY CHỦ CHUYÊN DỤNG Bài 8 CƠ BẢN VỀ CẤU HÌnH CISCO IOS ÔN TẬP THI CUỐI MÔN BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI MÔN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http I ÀI 6 KỸ thuật thi công nghệ mạng WLAN 4- 4- 4- 4- 4- Ôn tập lý thuyết WLAN Các mô hình kết nôi WLAN Thiết lập mạng WLAN Chẩn đoán và xử lý lỗi Bài tập tình huống 1 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Công nghệ WLAN Website http Wireless là mạng vô tuyến được truyền dẫn trong không gian thông qua các trạm thu phát và tuấn theo những qui tắt qui ước nào đo. I Các thuật ngữ trong WLAN RF Radio Frequence Tân số sóng điện từ của Wireless Channel kênh SSID Service Set Indentification tên dùng để phát sóng và phân biệt với các thiết bị phát sóng khác. Cell vùng phủ sóng tách biệt không dây. Noise những tín hiệu làm nhiễu sóng khi truyền. Roaming kỹ thuật giữ kết nối với trung tâm s àce 2 12 15 2009 TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http Các chuẩn của Wireless LAN -I- Chuẩn tần số hoạt động 5Ghz tốc độ truyền 54Mbps không xuyên vật cản. -I- Chuẩn tần số hoạt động tốc độ truyền 11Mbps xuyên vật cản. -I- Chuẩn tần số hoạt động tốc độ truyền 54Mbps xuyên vật cản. -I- Chuẩn tần số hoạt động 2 4GHz và 5Ghz tốc độ truyền 200-540Mbps xuyên vật cản. ìửàce TRƯỜNG CAO ĐẮNG NGHỀ CNTT iSPACE Website http

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
20    3    0    09-08-2020
6    2    0    09-08-2020
5    5    0    09-08-2020
23    4    0    09-08-2020
3    4    0    09-08-2020
4    9    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN