TAILIEUCHUNG - Hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí

Làm lạnh và điều hoà không khí được sử dụng để làm mát sản phẩm hoặc môi trường của toà nhà. Hệ thống làm lạnh và điều hoà không khí (R) hấp thụ nhiệt từ nơi cần làm mát và truyền nhiệt hấp thụ ra khu vực khác, có nhiệt độ cao hơn (xem hình 1).Hệ thống làm lạnh có một số chu trình trao đổi nhiệt, như minh hoạ ở hình 2. Nhiệt năng chuyển từ trái sang phải, được trích từ không gian và đưa vào các cửa ra qua năm chu trình trao đổi nhiệt. | Thiết bị sử dụng điện Điều hoà không khí và làm lạnh HỆ THỐNG LÀM LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 1. GIỚI 2. CÁC DẠNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ LÀM 3. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ VÀ LÀM 4. CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU 5. DANH SÁCH SÀNG LỌC GIẢI 6. CÁC BẢNG 7. TÀI LIỆU THAM 1. GIỚI THIỆU Phần này giới thiệu vắn tắt về những đặc điểm chính của hệ thống làm lạnh và hệ thống điều hòa không khí Điều hoà không khí và làm lạnh là gì Làm lạnh và điều hoà không khí được sử dụng để làm mát sản phẩm hoặc môi trường của toà nhà. Hệ thống làm lạnh và điều hoà không khí R hấp thụ nhiệt từ nơi cần làm mát và truyền nhiệt hấp thụ ra khu vực khác có nhiệt độ cao hơn xem hình 1 . Hình 1. Giản đồ hệ thống làm lạnh Hướng dân Sử dụng năng lượng hiệu quả trong ngành công nghiệp Châu Á www. energyefficiencyasia. org UNEP 1 Thiết bị sử dụng điện Điều hoà không khí và làm lạnh Supply air fan Chilled water pump Compressor Condenser pump Cooling tower fan Hình 2. Một vòng trao đổi nhiệt điển hình ở hệ thống làm lạnh Cục Sử dụng năng lượng hiệu quả 2004 Hệ thống làm lạnh có một số chu trình trao đổi nhiệt như minh hoạ ở hình 2. Nhiệt năng chuyển từ trái sang phải được trích từ không gian và đưa vào các cửa ra qua năm chu trình trao đổi nhiệt Chu trình sử dụng không khí trong nhà. Ở chu trình bên trái quạt thổi không khí trong nhà vào dàn lạnh tại đó không khí sẽ truyền nhiệt cho nước lạnh. Không khí mát sẽ làm mát không gian của toà nhà. Chu trình sử dụng nước lạnh. Được thực hiện bởi bơm nước lạnh nước quay trở lại từ giàn lạnh được đưa tới thiết bị bay hơi của bộ phận làm lạnh để được làm mát trở lại. Chu trình sử dụng môi chất lạnh. Sử dụng môi chất lạnh đổi pha máy nén ở hệ thống làm lạnh truyền nhiệt từ môi chất lạnh sang nước ngưng. Chu trình sử dụng nước ngưng. Nước hấp thụ nhiệt từ bình ngưng của thiết bị làm lạnh và được máy bơm nước ngưng tới tháp giải nhiệt. Chu trình sử dụng tháp giải nhiệt. Quạt của tháp giải nhiệt hút khí

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.